Polisen i Berlin upplöser Palestinakongress

Yttrandefriheten blir till en fars
Inskränkningar av demokratiska rättigheter hör sedan länge till den normala ”demokratin”. Den av Merkel och Scholz deklarerade ”villkorslösa solidariteten” med Israel som en plikt för den tyska staten tål uppenbarligen inte yttrandefriheten. Den 12 april blev detta uppenbart i Berlin, en stad som kan se tillbaka på en lång historia av polisvåld och godtycke.

Men medan förtrycket ”vanligtvis” fokuserar på demonstrationer, ockupationer, blockader, civil olydnad eller uppror från otrygga arbetare, var attacken mot yttrandefriheten den här gången riktad mot en demokratiskt organiserad konferens, Palestinakongressen.

Statens intresse
Kongressen var direkt riktad mot den solidaritet med Israel som har förklarats och förhärligats som ett statsintresse, även om denna stat just har dödat omkring 40 000 människor genom bombningar och marktrupper, långt över en miljon människor fördrivits i Gaza och hundratusentals är akut hotade av hunger. Med dödligt allvar håller den tyska regeringen, den borgerliga oppositionen och medierna, som faktiskt spelar med, fast vid fiktionen att Israel inte för ett folkmordskrig utan utövar sin ”rätt till självförsvar”. Och det räcker inte. Tyskland stöder kriget inte bara politiskt, diplomatiskt utan också militärt. Bara under 2023 har vapenexporten tiodubblats.

Detta krig kommer följaktligen att fortsätta inrikes. Å ena sidan syftar detta till att ideologiskt göra sig av med den tyska imperialismens skuld till Förintelsen, å andra sidan driver den tyska staten påtagliga ekonomiska och framför allt geostrategiska intressen.

Själva utövandet av yttrandefriheten blir en halvt kriminell verksamhet. I veckor har reaktionära och ”demokratiska” opinionsbildare krävt att evenemanget ska förbjudas. Eftersom detta inte var möjligt rent juridiskt framställdes krav och hot som genomfördes av polisen den 12 april. Berlins högerkonservativa borgmästare Wegner hade länge aviserat ”strängt ingripande” vid ”minsta misstanke” om olagliga uttalanden. I klartext betyder detta inget annat än den hotade kriminaliseringen av all öppen kritik av staten Israel och dess rasistiska grunder, all solidaritet med Palestina, all anti-sionism och alla förespråkare för det palestinska folkets demokratiska rättigheter, särskilt deras nationella självbestämmande.

Provokation
Därför började dagen med absurda trakasserier. Brandskyddet och byggnadsmyndigheten försökte hitta en ursäkt för att bara släppa in 250 personer i de lokaler som är avsedda för 600 personer. Hundratals personer kunde därför inte delta i evenemanget. Dessutom tog polisen på sig att släppa in deltagarna, vilket tog timmar. Medan hundratals personer med biljetter nekades inträde av myndigheterna, förde polisen – utan hänsyn till arrangörernas ordningsregler – pro-sionistiska, upphetsade journalister från Welt and Co. Dessutom gjorde polisen den massiva närvaron av uniformerade och alla möjliga civilklädda poliser till ett villkor för att evenemanget ens skulle få börja.

Trots alla dessa trakasserier, provokationer och polisens insatser, som Putin och Erdogan, Netanyahu och Biden, men även Meloni och Macron fortfarande kunde lära sig mycket av, började kongressen.

Tal av Habh Jamal
I ett gripande tal avslöjade Hebh Jamal lögnerna, men också samarbetet mellan förtryckare världen över, ett samarbete som inte är en konspiration, men som tydliggör de härskande klassernas gemensamma intresse i en imperialistisk ordning baserad på exploatering och förtryck. Framför allt gjorde hon klart att en konferens som lyfter fram Nakba, utvisningen och förtrycket av palestinier och belyser den tyska imperialismens medverkan också representerar en motståndshandling. Anklagelserna mot denna politik, som konferensen framfört i förväg, är ett nödvändigt brott med tystnaden, en solidaritet som uppmanar oss att agera, och fördjupa och samordna vår rörelse.

Den tyska regeringen och hela det politiska etablissemanget, vare sig koalitionsregeringen eller CDU/CSU, till och med AfD och delar av Vänsterpartiet, vill förhindra detta. Berlinpolisen satte in drygt 900 personer för att genomföra detta. Och de genomförde det.

Det är så den imperialistiska ”demokratin” ser ut
Videomeddelandet från Salman Abu Sitta, som den tyska staten hade infört inreseförbud för på grund av dennes engagemang, stoppades av polisen efter bara några minuter och utan uppenbar anledning. Arrangörernas advokat fick i slutändan flera motstridiga skäl för detta, som var ytterst tveksamma även civilrättsligt. Polisen förklarade ena gången att talet kunde innehålla passager som kunde vara upphetsande. Detta skulle kontrolleras. Senare sades det att Salman Abu Sitta hade förbjudits all politisk verksamhet i Tyskland. Polisen kunde inte förklara huruvida uppspelning av ett videomeddelande ingick i förbudet. Men vem behöver skäl när man har våldsmonopolet på sin sida? Och för att reda ut eventuell förvirring om att rätten till mötesfrihet och yttrandefrihet trampades på, förbjöds kongressen även på lördagen och söndagen, tillsammans med alla efterföljande evenemang.

Polisen kunde spränga och upplösa kongressen. Men den kommer varken att tysta oss eller uppnå sitt mål att förstöra vår rörelse när den växer och blir starkare.

Tvärtom. Den godtyckliga upplösningen av kongressen och attacken mot yttrandefriheten avslöjar inte bara polisens repressiva karaktär. Det illustrerar också den anti-demokratiska karaktären av den tyska regeringens politik. Och de visar det nära sambandet mellan imperialistisk politik och den monopoliserade opinionen. För förutom förtrycket står vi också inför orkestrerad hets och förtal, inklusive en massiv våg av anti-palestinsk, anti-muslimsk och anti-arabisk rasism.

Att även tyska medier agiterar mot kamrater från Gruppe Arbeitermacht och REVOLUTION visar enligt vår mening bara att vi har gjort något rätt. Men vi vill inte glömma att det tyska etablissemanget också har visat sin anti-semitiska sida de senaste veckorna när de offentligt förtalar anti-sionistiska judar, särskilt kamraterna i den ”Judiska rösten för en rättvis fred i Mellanöstern”, och Berliner Sparkasse blockerar deras konto. Framför allt får vi inte glömma att det i första hand är våra palestinska kamrater som attackeras mest brutalt, vars klubbar och organisationer hotas och kriminaliseras och över vilka deportationens damoklessvärd hänger, samtidigt som deras vänner och släktingar dör eller utvisas.

Idag, den 12 april 2024, kunde Wegner och Giffey, Scholz och Baerbock och deras likar upplösa vår kongress. De har makten att göra detta. Men de kanske inte är alltför säkra på sin ”framgång”, sin ”seger” över våra demokratiska rättigheter – och de kommer definitivt inte att glädjas åt det särskilt länge. Även om de kunde upplösa vår kongress blev den – och detta är en del av historiens ironi – mer känd över hela världen. Framför allt har förtrycket gjort den tyska kapitalismens reaktionära, anti-demokratiska karaktär tydlig för långt fler än våra tal, bidrag, diskussioner och resolutioner ensamma skulle ha kunnat göra. Den tyska imperialismen i synnerhet har under decennier byggt upp bilden av att vara jämförelsevis ”demokratisk” och ”värdegrundad” . Den avslöjar nu själv denna självbelåtna lögn.

Vi ska se till att det fastnar i dess hals. De kan förbjuda en kongress, men de kommer inte att bryta vårt motstånd, vår vilja att slåss, vår beslutsamhet. Till skillnad från dem kämpar vi för en rättvis sak, för frihet och självbestämmande för det palestinska folket, för en värld utan exploatering och förtryck.

 

Martin Suchanek, Infomail 1251, 13. April 2024