Följ med Take Concrete Action till Gävle 15-19 juni!

Sommaren 2022 organiserade Take Concrete Action en blockad av Cementas cementproduktion på Gotland. Detta år kommer nätverket att rikta in sig på skogs-och pappersmassaindustrin i Gävle.

Skogen är en mycket viktig faktor i klimatfrågan. I våra skogar lagras stora mängder kol, som vid avverkning kan omvandlas till koldioxid som ytterligare skyndar på klimatkrisen. Vi behöver ju använda trä, men hur mycket som avverkas borde avgöras av en avvägning mellan behoven och konsekvenserna för klimatet – inte av skogsindustrins vinstintresse. Hur det används är också viktigt. Om trävirket används exempelvis till att bygga hus kan kolet i det fortsätta att vara bundet i många år. Dock används det mesta trä som avverkas i Sverige inte till produkter av lång livslängd. Istället används 80 % till kortlivade produkter, 25 % specifikt till pappersmassa. Självfallet vill vi inte stoppa all pappersproduktion, men en stor del av den går till reklam, onödiga pappersförpackningar och annat, allt efter vinstintresse och verkligen inte klimathänsyn.

Vidare är det viktigt inte bara hur mycket träd som huggs ned, utan också hur det sker. Mycket av det kol en skog lagrar är bundet i marken. Ett kalhygge innebär att det kolet börjar läcka ut i form av koldioxid – det dröjer 10-15 år innan ett kalhygge tar upp mer koldioxid än det släpper ut, och kanske tio år till innan de koldioxidutsläppen är kompenserade. Dessutom förstör kalhyggen det ekologiska samspelet som fanns där innan, och det kan inte återskapas i monokulturer med likadana träd av samma ålder. Resultatet blir artfattiga trädplantage snarare än en skog. Vid sidan om klimatkrisen finns det också en global kris för den biologiska mångfalden. Att ersätta verkliga skogar med trädplantager är av de faktorer som har skapat denna kris. Kalhyggen bör förbjudas – som har i flera andra länder – och all gammelskog måste skyddas!

Den som sätter sig in i frågan märker att oenigheten bland Sveriges experter på frågor som rör skogen är betydligt större än hos klimatforskarna i allmänhet. En viktig anledning till detta är skogsindustrins starka ställning i Sverige. Många professorer och andra auktoriteter på skogen äger även skog eller har kopplingar till skogsföretag, vilket uppenbarligen sätter ett visst frågetecken för deras opartiskhet. Därtill kommer givetvis att skogsindustrin är en mycket stark lobbygrupp.

För att belysa dessa frågor kommer Take Concrete Action i år att inrikta sig på skogs- och pappersmassaindustrin. På sin hemsida skriver de:

Sommaren 2024 så möts vi i Gävle, inte därför att ett enskilt bruk på en särskild plats är värre än något annat, utan därför att svensk skog är hotad, och med den en beboelig jord.
Sommaren 2024 så visar vi vår kollektiva kraft. Det gör vi tillsammans, genom att träffas, nätverka och agera utifrån ett stort klimatläger, och finner därigenom den styrka och de resurser vi behöver för att ta nästa steg:
Att inte bara stänga ner ett massabruk eller blockera en industri, utan att stänga ner hela det system som skövlar vår planet och för att bygga något annat tillsammans!

Arbetarmakt deltar i mobiliseringen inför detta och kommer att åka till Gävle för att delta. Följ med du också! Kontakta oss om du vill åka med oss.