Rapport: Allt stöd till studentockupationerna för Palestina!

Nu har studenter börjat ockupera sina universitet även i Sverige för att kräva en brytning med Israel. Det innebär att solidaritetsrörelsen med Palestina har tagit ett stort och viktigt steg framåt. Att ha demonstrationer en gång i veckan är bra och nödvändigt men det är också nödvändigt att bygga rörelsen bredare och öppna nya frontavsnitt. Det är precis det som händer nu och därför är det inte konstigt att kapitalistmedia och sionistvänliga makthavare reagerar med raseri. De vet att det palestinska motståndet är i förgrunden för massornas opposition i det globala syd mot en världsordning där imperialistiska makter fritt ska styra och ställa i världen med hjälp av lokala hejdukar som Israel. Ingen får ifrågasätta denna världsordning och om någon gör det framgångsrikt så måste den krossas. Vi kan därför förutse att universitetsledningarna och den svenska staten kommer att gå ut mer eller mindre hårt mot dessa ockupationer.

Arbetarmakt besökte ockupationen på Stockholms universitet och uttryckte vårt stöd till ockupationen. Just nu är ockupationen bara öppen för inskrivna studenter. Vi föreslår att ockupationen ska vara öppen för alla som delar målsättningarna och metoderna; att universiteten ska bryta alla band med Israel, även om det bara är på individuella forskarnivå. Det naturliga vore också att försöka nå ut till gymnasieeleverna i syfte att bygga en bredare ungdomsrörelse.

Foto: Arbetarmakt

Foto: Arbetarmakt

Redaktionen