Rapport: Antiimperialistisk marsch för Palestina 

Foto: Arbetarmakt

Imperialisterna, sionisterna och deras medlöpare vill att solidariteten med palestinierna ska ebba ut i trötthet och uppgivenhet så att Israels folkmordskrig ska kunna pågå utan internationellt motstånd. Men vi är många som är fast beslutna att sätta käppar i hjulen för de planerna genom att demonstrera, genomföra tältockupationer, aktioner och sprida information.

I helgen genomfördes nya demonstrationer till stöd för palestiniernas kamp för sin rätt att existera. I Stockholm gick vi på lördagen genom de centrala delarna av staden till Israels ambassad. Hundratals palestinasympatisörer ropade slagord som ”Befria Palestina”, ”From the river to the sea – Palestine will be free”, ”Eskalera, eskalera, eskalera motståndet” och ”Rafah”.

Vi kommer att fortsätta manifestera mot bosättarstatens terror så länge den pågår. Vi uppmanar alla att ansluta sig.

Redaktionen.