Arbetarmakt organiserar för kamp och uppror mot kapitalismen och högerkrafterna. Vi gör detta både i ord: genom att agitera kring aktuella frågor i klasskampen och genom att sprida marxistisk teori; och i handling genom aktioner, kampanjer och massarbete. Mer information om våra åsikter finns här.

Under fliken Rapporter på menyn kan du ta del av berättelser om vårt politiska arbete såväl som från kamp och motstånd i största allmänhet. Under fliken Kalendarium anslår vi information om våra egna kommande aktiviteter och andra aktiviteter som vi stödjer.

Kontakta oss här om du vill delta i våra aktiviteter eller bli medlem.

Vi tar gärna emot rapporter från kamp på din ort eller från där du befinner dig såsom arbetsplatser, bostadsområden, skolor och så vidare. Har du ett exempel på folkligt motstånd mot högerkrafter, staten eller bossar? Skicka gärna en kort rapport på några rader där du beskriver händelseförloppet. Det kan röra sig om en demonstration, ett protestmöte, en lokal konflikt, din personliga kamp mot överheten eller liknande. Alla exempel på kamp från arbetare, ungdomar och förtryckta  är av intresse för oss att sprida information om. Våra kontaktuppgifter finns här.