Logotyper och grafik för användning på flygblad, affischer och liknande finns att hämta i ett ZIP-arkiv: am-grafik.zip (811 kB). Innehåll:

SVG-filer

PNG-filer