Förbundet för Femte Internationalen

Fifth International (engelskspråkig teoretisk tidskrift)
FifthInternational.org Global Newswire (elektroniskt nyhetsbrev)
Hemsida: www.fifthinternational.org
E-post: office@l5i.org

Frankrike

Brev och e-post skickas via Workers Power i Storbritannien
Hemsida: www.cinquiemeinternationale.org

Libanon

Sympatisörer till F5I i Libanon har en hemsida på arabiska.
Hemsida: omameya.blogspot.com

Pakistan

Revolutionary Socialist Movement
Brev och e-post skickas via Workers Power i Storbritannien.
Artikelsamling från F5I Pakistan

Ryssland

Sympatisörer till F5I i Ryssland har en hemsida på ryska.
Hemsida: Rörelsen för Socialism

Sri Lanka

Socialist Party
Brev och e-post skickas via Workers Power i Storbritannien
Hemsida: socialistpartylanka.blogspot.com/

Storbritannien

Workers Power Britain
Workers Power (månadstidning)
Workers Power e-news (elektroniskt nyhetsbrev)
Adress: BCM Box 7750, London, WC1N 3XX
Telefon: +44 20 7708 0224
E-post: workerspower@workerspower.com
Hemsida: www.workerspower.com

Tjeckien

Socialistická Organizace Pracujících
Socialistická Avantgarda (tidning)
Revoluční Marxismus (teoretisk tidskrift)
SOP, PO BOX 43, Praha 99, 199 21
E-post: sop@revoluce.info
Hemsida: sop.revoluce.info

Tyskland

Gruppe Arbeitermacht
Arbeitermacht (månadstidning)
Revolutionärer Marxismus (teoretisk tidskrift, med österrikiska sektionen, 2 gånger om året)
Postfach 146, D-13091, Berlin, Germany
E-post: gam@arcormail.de
Hemsida: www.arbeitermacht.de

USA

Workers Power US
E-post: info@workerspower.net
Hemsida: http://workerspower.net

Österrike

ArbeiterInnen Standpunkt
ArbeiterInnen Standpunkt (månadstidning)
Revolutionärer Marxismus (teoretisk tidskrift, med tyska sektionen, 2 gånger om året)
Unter der Fahne der Revolution (teoretisk tidskrift)
Postfach 265, A-1140, Wien, Austria
E-post: info@arbeiterinnenstandpunkt.net
Hemsida: arbeiterinnenstandpunkt.net