Marxistiskt Perspektiv var namnet på en teoretisk tidskrift som gavs ut av Marxistisk Vänster med sex nummer (0-5), varefter utgivningen fortsatte av Arbetarmakt, som gav ut tre nummer. Tidningen har nu ersatts med Revolutionär Marxism, men alla artiklar finns publicerade här, och de flesta nummer finns fortfarande till försäljning – se webbshopen om du vill beställa.

Notera att de åsikter som presenteras i Marxistiskt Perspektiv inte nödvändigtvis representerar den politiska linje Arbetarmakt förespråkar i dag.

Marxistiskt Perspektiv nr 8 (våren 2000), temanummer:
Marxismen och staten
Innehåll:
Ledarsida
Marxismen och staten
Marxismen och arbetarstaten
Staten och kapitalismens restauration
Parlamentet upplevt inifrån

Marxistiskt Perspektiv nr 7 (november 1999), temanummer:
Plan mot marknad – Ekonomi och politik under övergången från kapitalism till kommunism

Innehåll:
Till läsaren – temanummer om plan och marknad
Plan mot marknad – Ekonomi och politik under övergången från kapitalism till kommunism
Oppositionens motteser till första femårsplanen

Marxistiskt Perspektiv nr 6 (februari 1999), temanummer:
Kampen för kvinnans frigörelse

Innehåll:
Ledare: Temanummer om kampen för kvinnans frigörelse
Patriarkatet och kapitalismen – resolution från FRKI om kvinnoförtryckets orsaker och kampen mot det
Hur feminismen svek kvinnorna – orsakerna till kvinnorörelsens uppgång och fall
Från uppror till navelskåderi – debatten mellan postmoderna feminister och radikalfeminister om könsskillnadernas grund
Riktlinjer från den kommunistiska rörelsen – Kominterns resolution, skriven av Clara Zetkin, om bygget av den proletära kvinnorörelsen.
LO:s kluvna tunga – recension av boken Med kluven tunga om LO:s syn på kvinnans plats i samhället

Marxistiskt Perspektiv nr 5 (sommaren 1998)
Innehåll:
Säg nej till både kapitalets EU och kapitalets Sverige – ledarsida
Omgruppering av svenska trotskismens styrkor – ledarsida
RS och SP – inga revolutionära alternativ
Den europeiska socialdemokratin
Debatten om klasserna – en sammanfattning
Analys och kritik av Wrights klasschema
Försök till alternativ marxistisk klassdefinition
Anarkister och antirasism

Marxistiskt Perspektiv nr 4 (våren 1998)
Innehåll:
För en (s)- och (v)-regering
Varför förtrycks kvinnan?
Kurdistan – en förtryckt nation
Varför krisar kapitalismen?
Marx på gång igen?

Marxistiskt Perspektiv nr 3 (hösten 1997)
Innehåll:
Ledare: Fjärde numret av Marxistiskt Perspektiv
Avsiktsdeklaration mellan Arbetarmakt och Marxistisk Vänster
Trotskistisk omgruppering – möjlighet eller återvändsgränd?
Anarkismen ur marxistisk synvinkel
Anarkismens grundvalar
Antifascistisk strategi
Marxismen och den nationella frågan
Che – djärv revolutionär men inte marxist

Marxistiskt Perspektiv nr 2 (sommaren 1997)
Innehåll:
Ledare: För ett socialistiskt nej till EMU
Fascismen – ideologi eller destillerad imperialism?
Kan fascismen komma tillbaka till makten?
En guide till feminismen
Kuba – tillbaka under imperialismens ok?
Kan en framtida socialistisk konst frambringas idag?
Vietnamrörelsen i Sverige
Lönnroths tredje vänster

Marxistiskt Perspektiv nr 1 (våren 1997)
Innehåll:
Ledare: För en revolutionärt socialistisk ledning inom s & v
Vilken väg för vänstern?
Från SSV till vänsterpartiet
Vad gick snett i Östeuropa?
Vänsterpartiet, nationalismen och internationalismen
Vänsterpartiet och socialismen
Vänsterpartiet och staten
Vänsterpartiet som rörelse
Slutsatser om vänsterpartiet
Per-Åke Westerlund: Vänd dom aldrig ryggen!

Marxistiskt Perspektiv nr 0 (provnummer) (hösten 1996)
Innehåll:
Ledare: Varför en ny vänstertidning?
Har reformismen spelat ut sin roll?
Hur bryta marxismens nuvarande isolering?
Ett våldtaget folk – 23 år sedan Pinochets militärkupp
Illusionen om den fria konsumenten – reklamens ekonomiska och ideologiska roll
Den rasistiska ideologin och imperialismen
Patriarkat och socialism – kvinnokampen under spanska revolutionen
August Strindberg; Svarta fanor
Revolutionary History