Bolsjevikerna Archive

S:t Petersburg juli 1914: generalstrejk och gatustrider

S:t Petersburg juli 1914: generalstrejk och gatustrider

  Ryska revolutionerna 1917 tillhör historiens mest kända händelser, och även revolutionen i Ryssland 1905 – som inte lyckades störta tsaren, men väl tvinga honom till rejäla eftergifter efter generalstrejken i oktober – är ganska välkänd. Betydligt mindre känt är att Tsarrysslands …
.
Ryska revolutionen 1917 del 1 – Februarirevolutionen

Ryska revolutionen 1917 del 1 – Februarirevolutionen

På Internationella kvinnodagen 1917 – 23 februari med den gamla kalender de använde i Ryssland – inleddes den ryska februarirevolutionen. På några dagar sopade Petrograds arbetare och soldater bort tsar Nikolaj II från makten – och med honom inte bara ätten Romanov, …
.

100 år sedan första numret av Rabotnitsa, bolsjevikernas kvinnotidning

Idag, 8 mars 2014, är det på dagen 100 år sedan bolsjevikernas första tidning riktad direkt till arbetarkvinnor, Rabotnitsa (Arbeterskan) gavs ut första gången. Den fortsatte att ges ut fram till världskrigets utbrott några månader senare, varpå repressionen i kombination med den …
.
Bolsjevismen 110 år

Bolsjevismen 110 år

För 110 år sedan, sommaren 1903, höll den ryska socialdemokratin sin andra kongress, med syfte att skapa ett enat och organiserat parti. Knappt hade dock riktningen kring tidningen Iskra segrat på kongressen förrän den oväntat splittrades i fraktionerna bolsjeviker och mensjeviker. Splittringen …
.
Den iranska revolutionen 1979 och kommunistisk strategi

Den iranska revolutionen 1979 och kommunistisk strategi

(Ursprungligen publicerad i Revolutionär Marxism nummer 2, 2007) I januari 1979 flydde en av dåtidens brutalaste diktatorer, den USA-stödde shahen av Iran, borttvingad av ett massivt folkligt uppror. Utvecklingen ledde till att ayatolla Khomeinis blodiga diktatur upprättades, vilken har åtskilliga tiotusentals döda …
.