extremism Archive

Socialism och ”landsförräderi”

Försvar av fosterlandet? Bakom denna abstraktion avser bourgeoisien försvaret av sina profiter och sin utplundring. (..) När småbonden och arbetaren talar om ”försvaret av fosterlandet” talar de om försvaret av sina hem, sina familjer och andras familjer – mot fiendens invasion, mot …
.

K: Samma politik i nytt paket?

Kommunistiska Partiet stämplade som ”våldsbejakande extremister” Kommunistiska Partiet (tidigare KPML(r)), ett av få stalinistiska partier från 68-rörelsen som överlevt in i våra dagar, höll den 27 januari en framtidskonferens och valupptakt i Varberg, där en ny grafisk profil presenterades. Borta är den …
.

Snutvåld och snuthat: revolutionärer och polisen

Polisen har öppnat ett riktigt lysande område för vårt folk: den ständiga och oavbrutna kampen mot polisen själv. (..) Och jag ser denna kamp som mycket nyttig under omständigheterna. Framför allt håller den föraktet för fienden levande bland våra ungdomar. (..) Det …
.

Debatten om ”våldsbejakande extremism”: Deras extremism och vår

Den nya statliga utredningskommittén Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, och särskilt dess sajt Samtalskompassen, mötte mycket kritik under våren. Kommittén, som leds av Mona Sahlin, ska bekämpa vad staten betraktar som ”våldsbejakande extremism”, något som man, till synes utan urskiljning, finner hos …
.