Islamism Archive

Bekämpa Isis utan att stödja de reaktionära regimerna i Irak och Syrien

Syrien och Irak faller sönder. Kollapsen för dessa statsbildningar markerar samtidigt en trolig kollaps för de överenskommelser och påbud som imperialisterna har tvingat på Mellanöstern och världen. Det är början på slutet för de gränser som Europeiska kolonialmakter drog upp i området …
.