Kurdistan Archive

Kurdistan – en förtryckt nation

Kurdistan – en förtryckt nation

Med tanke på att Kurdistan är världens största nation utan en egen stat är det viktigt för marxister att nå en förståelse av och presentera en lösning på det kurdiska folkets kamp för frihet. Eduardo Montero ger här en bakgrund till Kurdistanfrågan. …
.