Norrköping Archive

Första maj i Norrköping, tre tåg istället för fyra

Första maj i Norrköping, tre tåg istället för fyra

I år blir Norrköpings Första maj-firande ett demonstrationståg fattigare. Socialdemokraterna ställer in den traditionella demonstrationen och bjuder istället in artisten Amy Diamond. Med detta hoppas de enligt egen utsago att attrahera fler barnfamiljer. Betecknande nog kallar de denna avveckling för “extrasatsning”. Barnfamiljer …
.
Rapporter: Arbetarmakt på 1 maj 2012 – Norrköping

Rapporter: Arbetarmakt på 1 maj 2012 – Norrköping

På Första maj upprepade Norrköpings vänster det koncept den verkar hålla kär, men som knappast borde ligga i dess självbevarelsedrift, nämligen att på var sitt håll tåga på egen hand. Således kunde Norrköpingsbon och den tillreste välja mellan fyra tåg; det socialdemokratiska, …
.

Linköping: Sjuksköterskestudenterna sätter ned foten

Fort spred sig sjuksköterskestudenternas upprop Våga vägra under 24 000. Tisdagen den 24:e april demonstrerades det på åtta håll runt om i landet från Umeå till Lund. Utöver det skedde kampanjarbete på fler håll. I Linköping, dit undertecknad tog sig för att …
.

Lyckad föreläsning med Planka.nu

Kring 15 personer dök upp på föreläsningen med Planka.nu som hölls på ABF Norrköping i söndags. Trots att vi hade hoppats på fler deltagare så var föreläsningen mycket lyckad och Anna från Planka.nu Stockholm var en uppskattad föreläsare. Hon började med att …
.