Poddradio

Nytt avsnitt av vår podd: Kampen i Pakistan – en aktivist berättar

Pakistan är drabbat av en underutvecklad kapitalism, islamism, naturkatastrofer och imperialistisk utsugning. Men det det finns en kämpande arbetarrörelse som försöker mobilisera massorna till kamp. Inom den finns stridbara trotskister som verkar för att ge kampen ett internationellt revolutionärt perspektiv. Våren 2023 …
.

Nytt avsnitt av vår podd: Vänsterenhet

Avsnitt 16 av vår podd har publicerats: Vänsterenhet – taktik eller princip? Många vänstersympatisörer förespråkar på ett diffust sätt att vänstern ska ”enas”, som regel utan att ta verklig hänsyn till de djupa och faktiska skillnader som finns inom vänstern. Fullständig enhet …
.

Nytt avsnitt av vår podd: coronakrisen

Avsnitt 12 av vår podd har publicerats: Kapitalismen och högerpolitiken försvårade kampen mot coronaviruset. Vi kritiserar regeringens och Folkhälsomyndighetens politik som bestått i att blanda ignorans med att sätta företagens vinstintresse före folkhälsan. Samtidigt pekar vi på hur nedskärningar och privatiseringar har …
.

Nytt avsnitt av vår podd: Klimatkrisen

Avsnitt 11 av vår podd har publicerats: Klimatkrisen – kampen mot kapitalismen har blivit en kamp för överlevnad. Där går vi igenom grundläggande fakta om den pågående akuta klimatkrisen. Vi drar också de nödvändiga politiska slutsatserna som är att kapitalismen måste avskaffas …
.

Nytt avsnitt av Arbetarmakts podd: Trotskij och trotskismen

Så var det det dags för ett nytt avsnitt av vår podd. Den här gången avhandlar vi Trotskij och ursprunget till trotskismen som ett konsekvent försvar av marxismen och leninismen under en period av kontrarevolution. Vi går igenom några centrala delar av …
.