Skolan Archive

För att vända skolans utveckling krävs arbetarkamp för välfärden

För att vända skolans utveckling krävs arbetarkamp för välfärden

De senaste PISA-undersökningarna (Sverige har som bekant sjunkit under OECD-snittet från att förut ha legat över det) ger en bild av hur kunskapsnivåerna över tid har sjunkit efter långvariga och djupgående försämringar av skolan. Även om man menar att de elever som …
.
Skolan, krisen och nyliberalismen

Skolan, krisen och nyliberalismen

Svenska skolbarns resultat fortsätter att sjunka och enligt den senaste Pisa-rapporten tappar svenska barn snabbast av alla undersökta länder vad gäller framförallt läsförståelse samt kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Det här är givetvis sorgligt för alla de barn som går miste …
.

Skär inte ner på stödet till barn med särskilda behov!

En viktig nyhet den gångna veckan har varit utsatta barn som fråntas den trygghet, bristfällig som den må ha varit, som de har haft. Och nej, jag menar inte överklassbarnen som har gått på Lundsberg. Vissa elever där har ju varit utsatta …
.
Antroposofi: en sektlära

Antroposofi: en sektlära

Under året har det beslutats att Waldorflärarhögskolan ska få sitt statliga stöd indraget. Motiveringen har bland annat varit att utbildningen är kraftigt ovetenskaplig. Som en reaktion på beslutet har antroposofer och Waldorfföräldrar haft manifestationer, namninsamlingar och skrivit debattartiklar. Flera kända vänsterprofiler, bland …
.
Förbjud religiösa friskolor

Förbjud religiösa friskolor

För drygt ett år sedan presenterades en opinionsundersökning enligt vilken nästan hälften av invånarna i Sverige, 46 procent, ville se ett förbud mot religiösa friskolor (DN.se 2010-03-14). Bland riksdagspartierna är däremot stödet för rätten att starta religiösa friskolor i stort sett …
.