Centrala dokument för Förbundet för Femte Internationalen finns till höger.