Under denna rubrik finner du Arbetarmakts äldre publikationer. Än så länge enbart Marxistiskt Perspektiv, men mer är på väg.