En tidigare version av den här texten går att lyssna på här.

Kapitalismen är ett destruktivt system som leder till förtryck, misär, instabilitet, krig och klimatkollaps. Den internationella arbetarklassen måste samla världens förtryckta till motstånd, uppror och revolution mot kapitalismen. För att vinna måste motståndet och revolutionen vägledas av kommunistiska och trotskistiska partier sammanslutna i en ny arbetarinternational, den femte i ordningen. Arbetarmakt lägger grunden till ett kommunistiskt parti i Sverige genom att verka som kämpande trotskistisk propagandagrupp.

  • Kampen mot klimatkollapsen handlar om mänsklighetens överlevnad: Minska användningen av fossila bränslen. Bygg ut förnybar energi. Sjösätt en internationell plan för plantering av nya skogar för att binda kol i träd i stället för i atmosfären. Det behövs också en internationell tvingande plan krävs för att ställa om världsproduktionen till att använda maximalt miljövänlig teknik.
  • Nya pandemier kan hindras: Stoppa raseringen av ekosystemen för att minska kontaktytorna mellan människor och virusbärande djur. Avveckla handeln med tropiska djur samt osunda djurmarknader. Upprätta beredskapslager så att vi står rustade inför nästa pandemi. Inga patent på vaccin. Avslöja antivaccin-rörelsen som reaktionära bedragare. Upprätta ett allomfattande offentligt sjukvårdssystem.
  • Bekämpa kapitalets offensiv mot arbetarklassen: Försvara strejkrätten och lagen om anställningsskydd. Riv upp och rulla tillbaka hela privatiserings- och nedskärningspolitiken. Bostad åt alla – inga marknadshyror och utförsäljningar.
  • För ett liv i jämlikhet och frihet: Kamp mot sexistiskt förtryck av kvinnor på alla områden såsom i vardagslivet, rättsväsenet och i arbetslivet men även inom arbetarrörelsen och vänstern. Bekämpa hedersförtrycket. Kamp underifrån för att driva ut de religiösa fundamentalisterna från förorterna. Organiserat självförsvar mot polis- och väktarvåld samt mot de kriminella ligorna. Stoppa rasismen. Stoppa diskrimineringen pga. sexuell läggning och könsidentitet.
  • Internationell solidaritet mot imperialism, krig och förföljelse: Öppna gränserna för flyktingar och invandrare. Nederlag åt varje imperialistisk makt som invaderar länder i tredje världen. Försvara förtryckta nationers rätt till självbestämmande inklusive rätten till en egen stat t.e.x i Kurdistan. Nej till svensk Nato-anslutning. Krossa sionismen för ett fritt och socialistiskt Palestina.
  • Ned med stalinismen: Stöd arbetarnas kamp på Kuba och i Nordkorea mot de stalinistiska polis- och militärdiktaturerna. Störta de stalinistiska regimerna genom arbetarrevolutioner som försvarar de förstatligade och planerade ekonomierna men gör sig av med de parasitära byråkratier som styr över dessa ekonomier.
  • Mobilisera till kamp: bygg en klasskampsinriktad gräsrotsrörelse i fackföreningarna som kan transformera fackföreningarna till demokratiska kämpande organisationer. Omvandla hyresgästföreningen till en stridande organisation för hyresgästerna. Sociala rörelser för förtryckta grupper måste bryta med den i grunden liberala och reformistiska identitetspolitiken för att i stället verka på klasskampens grund.
  • För arbetarpolitik och revolutionär socialism: Den kapitalistiska staten måste krossas i ett väpnat arbetaruppror som etablerar ett socialistiskt samhälle. Nödvändiga åtgärder är bl.a. att förstatliga storföretagen och bankerna under arbetarkontroll samt att börja planera ekonomin i enlighet med människans och naturens behov. Men socialismen och kommunismen kan inte byggas i ett isolerat land. Därför krävs en världsrevolution.

 

Stödjer du våra idéer? Vill du aktivt kämpa för dem? Bli medlem!