L5Ilogo

Arbetarmakt är den svenska sektionen av Förbundet för en Femte International (F5I). F5I har, förutom i Sverige, sektioner i Pakistan, Sri Lanka, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, USA och Österrike samt sympatisörer i Ryssland. F5I har också medlemmar men ännu inga sektioner i ytterligare ett antal länder.

F5I verkar för att skapa en Femte international av samma typ som den Kommunistiska internationalen var i sin ungdom. Denna international som grundades av de ryska bolsjevikerna 1919 var samlingspunkten för dåtidens radikala arbetare i hela världen. Många av dess medlemsorganisationer var de största och mest inflytelserika arbetarorganisationerna i sina hemländer. Tillsammans samlade de miljoner arbetare till kamp för arbetarmakt och socialism. Kommunistiska internationalen blev även den ett offer för den ryska revolutionens urartning. Tio år efter sitt grundande återfanns knappt en enda av dess grundare i ledande ställning. De hade antingen uteslutits eller kapitulerat för Stalin. När Kommunistiska internationalen upplöstes 1943 var den inte mycket mer än en propagandacentral för Stalins diktatur.

Grundandet av Fjärde Internationalen 1938 var ett försök att lägga grunden till en ny kommunistisk international. Tyvärr urartade detta försök redan i början av 50-talet. Idag finns det en rad grupper som påstår sig utgöra Fjärde Internationalen i en eller annan form. Men en nykter studie av deras verksamhet visar att de har mycket litet gemensamt med de principer som lades till grund för Fjärde Internationalen. En uppgift för revolutionärer idag är därför att kämpa för bildandet av en Femte International på revolutionär grund.

Se även:
Centrala F5I-dokument