För beställning, gå till Beställningssidan!

För närvarande ger Arbetarmakt ut två regelbundna publikationer. Vi har tidningen Arbetarmakt som kommer ut sex gånger per år. Den är inriktad på agitation och propaganda runt klasskampens viktigaste frågor i Sverige och världen. Vi har också vårt teoretiska magasin Revolutionär Marxism som kommer ut två gånger per år. Den innehåller fördjupade analyser i ekonomi, historia, politik och andra områden. I nuläget är det inte möjligt att prenumerera på någon av våra publikationer. De måste köpas direkt av oss eller via hemsidan.

Vår internationella organisation Förbundet för Femte Internationalen ger ut en engelskspråkig teoretisk tidskrift vid namn Fifth International. Den har samma inriktning som Revolutionär Marxism men ett ännu bredare anslag och görs av medarbetare från flera länder.

Sedan starten 1994 har Arbetarmakt hunnit med att ge ut publikationer som av olika anledningar har avlösts av de nuvarande. 1996-98 gav vi ut Arbetarmaktmagasinet som ett teoretiskt-propagandistiskt organ vars främsta syfte var att positionera den nya gruppen i förhållande till den svenska vänstern. 1998 anslöt sig gruppen Marxistisk Vänster till F5I och en enad svensk sektion skapades. Då lanserades Marxistiskt Perspektiv som den nya teoretiska tidskriften. Tidigare hade Marxistisk Vänster gett ut en publikation med det namnet. Mellan 2001 och 2007 hade vi ingen teoretisk tidskrift men har nu alltså återupptagit utgivningen av en sådan. Permanent Revolution var våra brittiska kamraters teoretiska tidskrift under 1980-talet. Vi erbjuder fortfarande exemplar av de gamla tidningarna och tidskrifterna till försäljning. Priset inkluderar porto och stämmer därför inte överens med vad som anges på tidningarna.

Våra publikationer för alltid ut vår officiella linje och är redskap för att bygga en kommunistisk kampgrupp och i framtiden ett parti.

Arbetarmakt. 20 :-

Revolutionär Marxism. 60 :-
Nr 1 2007:
Imperialismens offensiv och arbetarrörelsens ledningskris (dokument antaget av F5I:s sjunde kongress).
Mot kapitalistisk stabilisering eller en ny krisperiod? Globaliseringen och splittringen i Förbundet.
Recension av Håkan Blomqvists bok Nationalism, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen.

Fifth International. 60 :-

Vol 2. Nr 2.
Cracks in the American order.
Hugo Chávez: leading a socialist revolution?
Uneven and combined development: Marx, Trotsky and globalisation.
Swedish moderates launch first attacks on working class.
The Indonesian massacre of 1965.

Marxistiskt perspektiv. 60 : –
Nr 7. Detta nummer finns i sin helhet på vår hemsida.
Temanummer: Plan mot marknad. Ekonomi och politik under övergången från kapitalism till kommunism.

Nr 8. Detta nummer finns i sin helhet på vår hemsida.
Temanummer: Marxismen och staten.

Arbetarmaktmagasinet. 20 : –
Nr 2.
Arbetarpolitik! Låt de rika betala!
Folkomröstningen om EU: Vad blev resultatet?
Marxism eller anarkism?
Vad är centrism?
Centraleuropa: Den kapitalistiska restaureringens politiska ekonomi.
Den förrådda befrielsen 1945.
Sverige i skuggan av Hitler.
Hitler kunde ha stoppats!
Vilken väg för facket? SP:s fackliga politik.

Nr 3.
Rabins död – vad händer nu?
Kampen i Kurdistan och den permanenta revolutionen.
Zapatisterna: den ”första postmodernistiska gerillagruppen”?
Ortodoxi i opportunismens tjänst. Ernest Mandel (1923 -1995).
Friedrich Engels 1820-1895: Marxismens medgrundare.
Recensioner

Nr 4.
Den gamla goda socialdemokratin?
De tandlösa löntagarfonderna.
Offensiv, reformismen och valet -98.
Världskongressen som stjälper Socialistiska partiet?
Folkmakts program. Framsteg och sedan?
Franska vänstern: I Kölvattnet på strejkerna.
Vart går Italien?
Graccus Babeuf och de jämlikas sammansvärjning.
Recensioner

Nr 5.
Den svenska arbetarrörelsen och socialismen. En kritisk analys av de politiska riktningarna i arbetarrörelsen.
Sverige och revolutionen 1917-18.
Finska revolutionen 1917-18.
Recensioner.

Nr 6. Temanummer.
Teser om reformismen. De borgerliga arbetarpartiernas karaktär och revolutionär taktik i förhållande till dem. (Detta är ett dokument antaget av vår internationella organisation som sedan översatts till svenska och publicerats som ett specialnummer av Arbetarmaktmagasinet).
Introduktion.
Arbetarklassen och politiska partier.
Revolutionär taktik gentemot reformismen.
Att få arbetare att bryta med öppet borgerliga partier.
Bekämpa reformismen inifrån.
Valtaktik och kampen för en arbetarregering.

Permanent revolution. 50 :-
Nr 1.
The world economy in crisis – the U.S empire strikes back.
Britain’s crisis – the Tatcher solution. The search for a ruling class strategy 1964 -1983.
Thesis on reformism. The bourgeois workers’ party. (Detta är det ursprungliga utkastet till det dokument som finns publicerat i Arbetarmaktmagasinet nr 6, se ovan.)
Fundamental principles of our programme.

Nr 9.
The retreat from labourism.
Poland’s transition to capitalism.
The crisis of Stalinism and the theory of state capitalism.
AIDS, capitalism and oppression.
Where we stand.

Nr 10.
British capitalism under the Tories – results and prospects.
Fighting the “enemy within” – Thatcher, Major and the unions.
Militant after Grant – the unbroken thread?
Walter Daum: The life and death of Stalinism.

Paketerbjudanden:

Arbetarmaktmagasinet. Nr 2-6. 60 : –

Marxistiskt perspektiv. Nr 7 & 8. 70 : –

Permanent revolution. Nr 1, 9, 10. 80 :-

Villkor
Priset inkluderar porto. Pengarna sätts in i förskott på Plusgiro 474 02 54 – 0. OBS! Glöm inte att ange din adress.

För beställning, gå till Beställningssidan!