Arbetarmakts flygblad på Rädda Vården-demonstrationerna 16 mars

Flygblad

TILLSAMMANS RÄDDAR VI VÅRDEN!

Men vi kommer att behöva mer än demonstrationer!

Demonstrationerna i dag är ett stort steg framåt
Att så många människor i Skåne engagerar sig för vården är fantastiskt! Personal, patienter, anhöriga, fackligt aktiva, brukarorganisationer och folk i allmänhet har nu satt ner foten. Vi tolererar inte mer nedskärningar. Vi vill att de rikas vinster, som vi arbetat ihop, ska gå till vården och inte till skatteparadis. Vi samlas i solidaritet med alla de vårdanställda som sagt ifrån.

Modet som våra sjuksköterskor på BIVA har visat inspirerar! De sade upp sig i protest mot försämrade arbetsvillkor, och de har visat att vi inte accepterar hur mycket skit som helst.

Demonstrationen idag visar att det finns både engagemang och kamplusta!

Vi i Arbetarmakt vill ta tillfället att dela med oss av vår syn på arbetsplatskamp. All erfarenhet visar att arbetsgivare och styrande politiker inte böjer sig för våra krav bara för att vi säger som det är. De saknar sällan information. De vet till exempel att situationen på många avdelningar och på många platser inom sjukvården är katastrofal. Men de prioriterar skattesänkningar till varje pris. Även till priset av människoliv, vilket Arbetsmiljöverket har avslöjat.

I oktober 2012 deltog vi i en lyckad demonstration där vi marscherade genom sjukhusområdet i Malmö. Uppslutningen var god när vi skanderade slagord för en bra vård. Omkring 600 personer slöt upp. Men regionpolitikerna har som ni vet ändå fortsatt att försämra vården. De fortsätter att köra över oss.

Att strejka är en reell möjlighet
Strejker inom vården skulle kunna vara oansvariga. Om det vore så att alla anställda sjukvårdsarbetare inom regionen lade ner arbetet samtidigt så skulle det ju drabba patienter alltför hårt. Det finns ingen undersköterska, sjuksköterska, skötare, läkare eller annan personalkategori som vill riskera människors liv. Tvärtom arbetar man ofta inom vården just för att man önskar hjälpa, bota, lindra och stödja. Sjukvårdanställda bryr sig om patienterna.

Därför kan det vara värt att påminna om att såväl Kommunal och Vårdförbundet har tagit ut sina medlemmar i strejk under 2000-talet. Då ser man till att patienter inte drabbas alltför hårt, man ser till att ingen riskerar livhanken på grund av att personal strejkar. Man väljer ut vissa som går ut i strejk, så att den livsviktiga vården kan fortsätta bedrivas.

Strejkerna 2003 (Kommunal) och 2008 (Vårdförbundet) är alltså tydliga exempel på att strejker som påtryckningsmedel är möjliga. När protester antar strejkens form så blir trycket starkare än genom enstaka demonstrationer, även om demonstrationerna är stora. Vi kan så att säga trappa upp kampen.

Facken måste demokratiseras
En viktig lärdom från strejkerna 2003 och 2008 är att fackförbunden brister i sina demokratiska strukturer. Avtalen som berörde arbetsvillkor och löner beslutades inte av medlemmarna, utan av en förhandlingsdelegation. Viktiga frågor, som fackliga avtal, måste ut på omröstning bland medlemmarna. Då ska man också kunna besluta hur många och vilka som ska tas ut i strejk. Utan sådana möjligheter finns ju knappast någon demokrati. Då får fackpampar och högt uppsatta, långt borta från verksamheternas realiteter, ta besluten ovanför våra huvuden.

Hur många medlemmar i Vårdförbundet har till exempel tillfrågats om de tycker det är rätt att förbundet centralt inte stödjer dagens demonstration?

Vi kräver politisk strejk
En möjlighet att påverka som alltför sällan diskuteras inom fackförbunden är politisk strejk. Politisk strejk innebär att man strejkar emot politiska beslut eller till förmån för politiska frågor. Det handlar då inte direkt om löner eller arbetsvillkor. Fast det handlar ändå om löner och arbetsvillkor så att säga ”indirekt”. Vi kan till exempel genom en politisk strejk kräva att vården tillförs mer resurser. Mer resurser, mer skattepengar, innebär ju just att löner kan höjas, arbetsvillkor kan förbättras – och, inte minst – personaltätheten kan öka.

Vi tror att en politisk strejk kan och bör genomföras även av fackförbund utanför Kommunal och Vårdförbundet. Medlemmar i SEKO, Handels, IF Metall, GS, Hotell och restaurang, Bygg, Livs, Transportarbetarförbundet, Fastighetsanställda med mera kan gå ut i strejk för att kräva mer resurser till vården. De kan strejka till förmån för en god vård i Region Skåne. Det skulle innebära en oerhörd press på politikerna! En oerhörd press på klinikchefer, koncernledning och det så kallade vårdproduktionsutskottet! Vi kan då få hela Skåne att stanna tills de ansvariga tar sitt förnuft till fånga och förbättrar villkoren i sjukvården.

Vi föreslår arbetsplatsforum
Efter demonstrationen finns det en risk att politikerna kör på som vanligt. Inget tyder på att den fackliga ledningen kommer att agera i frågan. Därför har vårdarbetare börjat organisera sig i olika nätverk, som bland annat organiserar dagens demonstrationer. Bredare nyorganisering på arbetsplatserna krävs. En sådan möjlighet är vad vi kallar för ”arbetsplatsforum”. Det innebär helt enkelt att vårdanställda förutsättningslöst sätter sig ner tillsammans på sina respektive arbetsplatser och diskuterar igenom möjliga alternativ. Det är då möjligt att använda den lagstadgade rätten att hålla fackliga möten på arbetstid för att diskutera tillsammans. Vi föreslår att de olika ”Rädda Vården”-nätverken börjar organisera arbetsplatsforum på Skånes sjukhus. Demonstrationer är viktiga, men politikerna lyssnar först när vi sätter större press på dem än så. Vi arbetar i Rädda Vården för detta perspektiv. Vill du vara med i det arbetet? Hör av dig!

No Responses