Arbetarmakts program finns i följande former.

Äldre program: