Arbetarmakt organiserar för kamp och uppror mot kapitalismen och högerkrafterna. Tillsammans med vår internationella organisation lägger vi fram program och strategier för att göra revolutionärt motstånd. Bli medlem eller organiserad sympatisör om du håller med oss. Kontakta oss här för medlemskap.

Förbundet för Femte Internationalen – F5I

Förbundets nuvarande program finns inte översatt till svenska men du kan läsa det på engelska på vår internationella hemsida:
From Resistance to Revolution – Manifesto for a Fifth International

Det nuvarande programmet finns också på norska:
Fra motstand til revolusjon – Manifest for en Femte Internasjonale

Förbundets tidigare program finns översatt till svenska:
Från protest till revolution – Manifest för världsrevolutionen

Trotskistiska manifestet är förbundets viktigaste historiska program eftersom det låg till grund för förbundets bildande som en fusion mellan trotskistiska organisationer i olika länder:
Trotskistiska manifestet

 

Arbetarmakt – svensk sektion av F5I

Vårt aktuella handlingsprogram antogs i mars 2022:
Handlingsprogram

I samband med Arbetarmakts bildande antog vi en text som sammanfattar våra mest grundläggande synpunkter på kapitalismen och den revolutionära kampen. Våra handlingsprogram utgår från dessa principiella ståndpunkter:
Principiella ståndpunkter

Vårt tidigare handlingsprogram ligger kvar på hemsidan:
Handlingsprogram (2011)