Arbetarmakt är en kommunistisk och trotskistisk organisation. Vi är den svenska sektionen av Förbundet för Femte Internationalen – F5I. Vårt mål är att avskaffa kapitalismen och imperialismen till förmån för global socialism baserat på arbetarstyre och planekonomi.

För att komma dit måste vi bygga ett militant revolutionärt världsparti – en femte international – som kan leda kampen till seger. Därför bygger vi en kamporganisation med ett marxistiskt program, disciplin och aktivism som ledstjärnor. Med sikte på våra målsättningar deltar F5I och Arbetarmakt i arbetarnas och ungdomens dagliga strider för att ur dessa flytta fram både de förtryckta klassernas och våra egna positioner. Vill du kämpa sida vid sida med oss uppmanar vi dig att ansöka om medlemskap!

Arbetarmakt tillämpar följande medlemskriterier:

  • Stöd till de grundläggande tankegångarna i F5I:s program Från protest till makt – Manifest för världsrevolutionen samt till Arbetarmakts handlingsprogram.
  • Regelbunden inbetalning av medlemsavgift.
  • Accepterande av principen om enhet utåt men frihet för diskussion internt.
  • Regelbundet deltagande i utåtriktade och interna aktiviteter efter förmåga. Till exempel medlemsmöten, demonstrationer, kampanjer, enhetsarbete, affischering, tidningsförsäljning, flygbladsutdelning samt diskussioner och studier.
  • Alla medlemmar med någon form av mer varaktig anställning ska vara fackligt anslutna och om möjligt också engagera sig i det fackliga arbetet.
  • Du som stöder våra idéer men inte vill eller kan delta fullt ut i vår disciplin välkomnas som organiserad sympatisör. Dessa är inte underställda krav på aktivitet men har inte heller samma möjligheter att påverka besluten som ordinarie medlemmar.
  • Grunden för medlemskapet är insikt om våra ståndpunkter och metoder. En medlemsansökan beviljas därför efter en period av diskussioner och gemensam aktivitet. Steget till medlemskap ska vara ett väl övervägt beslut. Om du bor på en ort där vi inte har någon verksamhet så betyder det att vi måste besöka dig eller tvärtom. Tillsammans kan vi då studera vårt program och följande viktiga texter: Våra principiella ståndpunkter, Teser om reformismen, Trotskistiska manifestet och Teser om partibyggets tidiga stadier.

Ansök om medlemskap genom att fylla i formuläret nedan! Vi kontaktar dig så snart vi kan.

[contact-form-7 404 "Not Found"]