Protester mot polisens rasistiska register över romer

Dagens stora nyhet var givetvis att polisen i Skåne hade ett register på över 4 000 romer, inklusive småbarn. Alla försök att rättfärdiga det med att det handlar om individer som är mera brottsbenägna faller givetvis på den sista punkten: registret inkluderade små barn. Ja, det och att det bara var romer. Det var helt enkelt uppenbarligen ett register över romer just för att de var romer.

Reaktionerna i media blev kraftiga. Det är ganska få som vill försvara ett sådant uppenbart rasistiskt övertramp. Avpixlat tillhör inte så oväntat undantagen. Fast ja, många har ju bara legat lågt. Regeringen har inte haft så mycket att säga i frågan. Från polisens sida har dock som väntat undanflykterna haglat. Det var bara en enskild polisman som gjorde detta, fick vi höra, och dessutom var det inte ens ett register, utan bara en fil med uppgifter om personer som är romer (eller vad som också kan kallas ett register).

Med några timmars varsel organiserades demonstrationer i Stockholm och Malmö. Några hundra personer slöt upp på Mynttorget i Stockholm, trots det korta varslet. Samtliga talare var givetvis upprörda, flera drog paralleller till 1930- och 40-talen, och ställde frågan hur registren skulle kunna komma att användas om SD skulle få större makt.

Foujan Rouzbeh höll ett brandtal mot rasism och diskriminering

Foujan Rouzbeh höll ett brandtal mot rasism och diskriminering

Ett krav som restes var att grundligt utreda vad som hände. Det stödjer vi givetvis, även om vi måste tillägga att vi inte har något förtroende för att polisen själva kommer att gå till botten med saken. Förutom att det finns en lång tradition av rasism inom poliskåren, finns det också en tradition av att polisen är ganska överseende när den ska utreda sig själv. Den borgerliga statsapparaten är ju över huvud taget ganska bra på att alstra rasism. Det som skulle behövas är en oberoende utredning, beroende inte minst av representanter för diskriminerade grupper – i första hand givetvis romer -, arbetarrörelsen etc., med juridisk expertis som har de andra representanternas förtroende, med fulla befogenheter att gå igenom arkiv, att genomföra förhör osv.

Några hundra slöt upp på Mynttorget i Stockholm mot polisens rasistiska register

Några hundra slöt upp på Mynttorget i Stockholm mot polisens rasistiska register

De som är skyldiga till att upprätta dylika rasistiska register – det kan mycket väl finnas flera liknande – kan givetvis inte ges förtroendet att fortsätta att sitta på en maktposition gentemot förtryckta grupper, eller ens människor i allmänhet. Med andra ord kan de inte tillåtas jobba kvar som poliser.

Vi vill påpeka att vi inte tror att problemen med polisen, eller den borgerliga statsapparaten i allmänhet, begränsas till att bara handla om enskilda rötägg, och att allt kommer att bli bra bara att vissa felaktigheter rättas till. Endast en grundläggande omvälvning av samhällets maktförhållanden och kapitalismens avskaffande kan skapa förutsättningarna för att en gång för alla göra upp med den strukturella rasismen och diskrimineringen. Dock är ju inte det någon anledning att inte åtgärda speciellt grova övergrepp, eller att inte avskeda speciellt rasistiska eller sviniga poliser.

Jens-Hugo Nyberg