Öppna gränserna – samla arbetare oavsett ursprung till kamp mot våra gemensamma fiender

Följande är texten på det flygblad Arbetarmakt kommer att dela ut på manifestationen för öppna gränser som kommer att hållas på Raoul Wallenbergs torg, Stockholm,lördag 16 januari kl 14.

tear down the borders

Öppna gränserna
Samla arbetare oavsett ursprung till kamp mot våra gemensamma fiender

Flyktingkrisen har de senaste månaderna varit den största frågan i Europa (i Syrien, Afghanistan, Eritrea, Palestina m.fl. länder har krisen som bekant pågått betydligt längre och har helt andra dimensioner). Vi har sett otaliga bilder på folk som flyr från krig, tvingas bo i flyktingläger, desperat försöker ta sig över Medelhavet på en överlastad flotte och anländer till städer i Europa – om de har överlevt ändå dit. Alla har vi också kunnat se bilder på dem som inte klarade sig så långt, där den mest kända är den på Alan Kurdi.

Många människor har gett flyktingarna ett varmt välkomnande. Flera demonstrationer med det budskapet har samlat tusentals, och många ytterligare har engagerat sig som volontärer på flyktingboenden eller för att välkomna och hjälpa de nyanlända på stationer. Politiker från alla etablerade partier förutom SD gick ut och pratade sig varma för att hjälpa människor i nöd. Sedan svängde detta tvärt – även om det bakom kulisserna knappast var så tvärt som det framstod för allmänheten. En mycket bister Stefan Löfven framförde regeringens ståndpunkt för den samlade pressen: vi har varit generösa länge nog, från och med nu måste vi sålla noga bland dem som söker skydd från nöd. Han flankerades av Åsa Romson som grät över hur jobbigt det var att välja att sitta kvar på sin ministerpost till priset av att helt strunta i alla fina ord om medmänsklighet och att hjälpa människor på flykt som Miljöpartiet har strött omkring sig. Anna Kinberg-Batra svarade att M, som tills nyligen pratat så varmt om fri rörlighet, vill skärpa gränskontrollerna ännu mer än regeringen, och KD, som börjat fiska i brunt vatten redan innan var inte svåra att övertyga. SD blev förtjusta, men det främsta kvittot på hur djupt S-MP-regeringen sjunkit var att Front Nationals Marine Le Pen framhöll de nya ID-kontrollerna för alla som kommer till Sverige via Danmark som ett föredöme.

De flesta inom vänstern har givetvis tagit avstånd från regeringens nya linje. Det är dock inte tillräckligt att bara argumentera i termer av medmänsklighet och solidaritet med människor i nöd. Detta är nog så viktigt, men det är inte tillräckligt för att övertyga många av dem av arbetarna som är genuint oroliga för att inflödet av flyktingar kommer att ta resurser från den offentliga omsorgen, leda till ytterligare utslagning och pressa ner löner och arbetsvillkor – en oro som inte bara kan reduceras till rasism, som så ofta görs inom den akademiska vänstern.

Kommunisters svar måste därför också vara politiskt. Vården,skolan och omsorgen i övrigt skriker efter resurser, och klassklyftorna ökar. Detta beror dock inte på att Sveriges resurser är slut, eller att de kommer att ta slut för att det kommer flera flyktingar. De samlade samhällsresurserna har istället stadigt ökat, med undantag av ett fåtal krisår, med de fördelas alltmer ojämlikt – allt mer hopas hos storföretag, banker och överklassen. Det är där pengarna som vi behöver finns, och det är där vi måste ta dem. För att göra detta är det nödvändigt att ena arbetarna i kamp, och detta kan inte göras genom att peka ut flyktingarna som problemet.

Vidare vill givetvis arbetsköparna och deras politiska företrädare angripa våra löner och arbetsvillkor, och de kommer att försöka använda inflödet av människor i nöd, som inledningsvis står utanför arbetsmarknaden, som en hävstånd för detta. Huruvida de kommer att lyckas beror dock på hur arbetarrörelsen bemöter detta – liksom hur framgångsrika arbetsköparnas attacker är alltid beror på om arbetarklassens slår tillbaka.

Alla socialisters svar måste därför vara: det verkliga problemet är inte att människor på flykt kommer hit, utan att vi har ett ekonomiskt och politiskt system som ständigt måste anpassa sig efter ”marknaden”, d.v.s. ett fåtal direktörer, spekulanter och kapitalister. Våra fiender är den överklass som ständigt strävar efter att öka sina rikedomar på vår bekostnad, som vill tvinga oss att jobba hårdare med mindre trygghet och som ständigt urholkar den offentliga omsorgen. I de kampen måste vi ena arbetare oavsett ursprung. Om vi låter oss splittras i ”svenskar” och ”utlänningar”, eller ”svenskar” och ”nyanlända” är vi förlorade! Problemet är inte att människor på flykt från krig, förtryck och elände kommer hit. Öppna gränserna för dem, och låt oss gemensamt ta kampen mot borgarklassen och deras politiker och kapitalistiska system!

För detta är det nödvändigt att integrera alla nytillkomna arbetare i arbetarrörelsen och kampen för våra rättigheter. Fackföreningarna måste aktivt ta striden för att de ska få fulla medborgerliga rättigheter, och få jobba under samma villkor som oss andra. Detta innebär också att fackföreningarna måste omvandlas från tröga, byråkratiska organ till våra kamporgan. En nödvändig del av detta är att dra in dem som växt upp under andra förhållanden och inte är vana vid att passivt åse hur förhandlingarna sköts av några fackliga ledare i kampen.

En annan viktig och aktuell fråga är normer och framför allt sexistiskt beteende. Det är givetvis ett problem att många av flyktingarna är uppväxta i länder med djupgående och öppet kvinnoförtryck. Det de behöver skolas i är dock inte ”svenska” värderingar – ett vagt begrepp, inte minst som det finns en utbredd sexism och många kvinnomisshandlare och våldtäktsmän också bland de mest äktsvenska. Det som behövs är en skolning i progressiva uppfattningar och beteenden, som inpräntar att övergrepp och sexism, liksom rasism, homofobi etc., inte är acceptabelt. Detta görs effektivast samtidigt som vi drar in dem i kampen för våra gemensamma rättigheter. Det måste tilläggas att även många ”svenska” män behöver en sådan uppfostran.

Ta kamp för att

Lägg ner ID-kontrollerna omedelbart
Stoppa alla utvisningar
Ge fulla medborgerliga rättigheter åt alla papperslösa
Integrera alla nyanlända arbetare i arbetarrörelsens kamp
Öppna gränserna – för fri invandring
Ta striden mot våra verkliga fiender: arbetsköparna och borgarna
Bekämpa imperialismen – för en socialistisk värld utan nationer

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *