Till läsaren – temanummer om plan och marknad

Detta nummer av Marxistiskt Perspektiv (nr 7) är det andra sedan sammanslagningen mellan ”gamla” Arbetarmakt och Marxistisk Vänster hösten 1998. Föregående nummer, nr 6, ägnades åt kampen för kvinnans frigörelse. Föreliggande nummer ägnas helt åt frågan om förhållandet mellan plan och marknad.

Ursprungligen publicerad i Marxistiskt Perspektiv nr 7, november 1999.

Stalinismens dödskamp inleddes för tio år sedan och har tvingat många socialister till eftertanke och omorientering. Den ”reellt existerande socialismen”, som de stalinistiska staterna brukade kallas, hade inte mycket mer än namnet gemensamt med den marxistiska traditionens uppfattning om vad socialism är.

Vår internationella organisation (FRKI) har behandlat stalinismens kris och kapitalismens återupprättande i en rad dokument. Men det räcker inte bara att analysera de senaste tio årens händelser. En rad frågor måste besvaras: om stalinismen inte var lika med socialismen, hur ser då socialismen ut? På vilket sätt skiljer sig en socialistisk ekonomi från stalinismen? Hur ser övergången till en verklig socialism ut?

I det dokument som utgör huvuddelen av nummer 7 har vår organisation försökt att framställa socialismens grundläggande drag. Vårt syfte med att publicera dokumentet är att inleda en diskussion bland socialister och inom vänstern kring dessa frågor. Vi är villiga att debattera dessa frågor både i skrift och vid särskilda diskussionsmöten.

För oss är dessa frågor inte abstrakta och teoretiska utan av stor betydelse för det politiska arbetet idag. Om vi hävdar att stalinismen är något annat än socialism, måste vi kunna tala om vad vi menar med socialism.

Redaktionen