Arbetarmakt nr 2, 2005

Nu finns också nummer två av Arbetarmakts tidning på nätet. Artiklar:

 • Avskeda Connex – inte Per Johansson
 • Fackligt nätverk
 • Sverigedemokraterna inför nästa års val
 • Fi och kampen för kvinnofrigörelse
 • Homofobins orsaker
 • REVO:s kampanj mot McOckupationen
 • Revolutionära socialistiska kvinnor: Clara Zetkin (del 1)
 • Inför ESF i Athen: Europas arbetare behöver revolutionär politik!
 • Arbetarnas kamp i Iran
 • Maos okända historia
 • Afghanistan: ockupation och motstånd fyra år efter USA:s anfallskrig
 • Trotskistiska bergsklättrare
 • 82 procent av irakierna mot den imperialistiska ockupationen

Arbetarmakt nr 2/2005 (i PDF-format)