Arbetarmakt nr 2, 2006

Nummer 2/2006 av Arbetarmakts tidning finns nu på hemsidan. Innehåll:

  • Lärdomar av segern i Frankrike
  • Brev från Mario Bango
  • Naziattacken mot SP: Hur bemöter vi fascismen?
  • Omorientera den antifascistiska kampen
  • Mäns våld mot kvinnor och kvinnoförtrycket – en marxistisk analys
  • Bryt blockaden mot palestinierna!
  • Facklig appell mot blockaden
  • Rapport från Ramallah
  • Revolutionära socialistiska kvinnor: Alexandra Kollontaj
  • Europas vänster inför ESF i Aten

Arbetarmakt nr2-06 (PDF-format).