Revolutionär Marxism nr 2

Andra numret av Arbetarmakts teoretiska tidskrift Revolutionär Marxism finns nu för gratis nedladdning på hemsidan, och kan även beställas av oss, genom att kontakta oss. Innehåll:

  • Redaktionen har ordet
  • Den iranska revolutionen och kommunistisk strategi
  • Den ojämna och sammansatta utvecklingen: Marx, Trotskij och globaliseringen
  • Lärdomar av den svenska FNL-rörelsens uppgång och fall
  • Grupp 8 och feminismen – en marxistisk granskning
  • Vad är queer?

Ladda hem i PDF-format.