Bygg en antikapitalistisk massrörelse mot fascisterna!

Ur Arbetarmakts nyhetsbrev nummer 287 (23/08) – 081209

Arbetarmakt och REVOLUTION i Salem 2008 – flygblad som spreds i Salem 6 december 2008

Föregående helgs attacker och attentat mot antifascister i Stockholm visade återigen att de fascistiska grupperna utgör ett konkret hot mot alla som motsätter sig deras dagordning.

Samtidigt fortsätter borgaralliansens regering sin politik i de rikas intresse, allt medan den ekonomiska krisen slår mot alla arbetares intressen. Denna situation av kris och ökade klyftor gör nazisterna till ett mycket farligare hot. Det är just då som de har chansen att växa utöver de smågrupper de har varit hittills. Att det finns en rasistisk opinion att fånga upp visas också av Sverigedemokraternas ökade popularitet. Detta rasistiska parti riskerar att komma in i riksdagen nästa val. Det är i den situationen som nazisterna planerar sin årliga marsch i Salem.

Fascismen försvarar kapitalismen
Det nazistiska hotet kan inte ses som isolerat från andra frågor. Givetvis är det helt legitimt att demonstrera mot dem just för att man hatar nazister, men arbetarrörelsen måste se saken i sitt sammanhang. Fascister och nazister av olika slag slår oftast vakt om det privata ägandet, liksom andra saker som tillhör den konservativa ideologin. Det finns dock delar av rörelsen som pratar om revolution, socialism, och kapitalismens avskaffande. Oavsett vilken antikapitalistisk retorik de ibland kan slänga sig med, så tar de avstånd från klasskampen, till förmån för ”nationen” alternativt ”rasen”. I det nutida samhället är dock nationerna uppdelade i klasser, och under kapitalismen är det borgarklassens, kapitalisternas intressen som styr. Detta betyder att avståndstagande från klasskamp bara innebär att kapitalisterna får fortsätta styra – helt oavsett vilka illusioner om ”nationen” som enskilda nazister kan ha. Allt tal om nationell gemenskap innebär därför att splittra arbetarklassen efter nationella och etniska linjer – något som försvagar vår kamp, vilket bara kapitalisterna tjänar på.

Antifascism – klasskamp!
Alla socialister, alla klassmedvetna arbetare och alla radikala antifascister måste därför se hur frågorna hänger ihop. Vi kan inte nöja oss med att bemöta nazisternas gift med vaga – om än aldrig så sympatiska – idéer om alla människors lika värde. Gentemot nazisternas försök att splittra arbetarna måste vi ställa en enad arbetarklass beredd att kämpa för sina intressen. Gentemot deras försök att skylla krisen och alla andra problem på invandrare (alt. judar/muslimer/landsförrädare) måste vi visa var problemen verkligen ligger – i systemet med ett fåtal rika direktörer som styr samhället efter sitt eget intresse och skiter i oss andra, hos högerpolitiken och hela det kapitalistiska systemet.

Det är inte ”invandrarna” som lägger ner skolor, stänger fabriker och ger högar av miljarder till bankerna. I Sverige tas dessa beslut oftast av svenskar – och framför allt tas de av högerpolitiker, kapitalister och direktörer. De vill att arbetarklassen ska betala för krisen som de rika själva har skapat. Genom att splittra arbetarna, förneka klasskampen och angripa alla radikala och socialistiska krafter hjälper nazisterna därför direktörerna och borgarna – helt oavsett om de själva inser det eller inte.

Ingen plattform åt fascister
Socialister kan inte se det som någon demokratisk rättighet för fascister att demonstrera. Demokratiska rättigheter befinner sig inte i de högre teoretiska sfärerna, utan alltid i ett verkligt sammanhang. När utrymmet för dem ökar minskar med nödvändighet alla progressiva krafters utrymme. Att tillåta fascister att växa innebär att låta dem bygga en terrorrörelse, riktad direkt mot alla socialister, invandrare, homosexuella – mot alla som inte stöder fascisterna. Om de tillåts demonstrera och dominera gatorna kan de växa och dra till sig oorganiserade individer som lockas av den kraft de uppvisar. Om de däremot körs bort med bryska medel varhelst de försöker visa sig kommer de kanske att behålla sina mest fanatiska element, men någon massrörelse kommer de inte att kunna bli.

Mindre grupper av kampvilliga antifascister kan spela en roll i vissa situationer, som att driva fascistiska smågrupper på flykten, och att tillrättavisa enskilda nazistiska våldsverkare. De kan dock inte besegra en större nazistisk rörelse – speciellt som man för att stoppa en nazidemonstration måste vara beredd att konfrontera inte bara nazisterna, utan även snuten, som har som uppgift att låta nassarna marschera. För att kunna göra det måste vi vara många fler än vad vi är idag.

För en militant massrörelse
Här måste vi betona att vi inte kan nöja oss med reformisternas passiva syn på en massrörelse som en opinionsyttring. Vårt mål är att bygga en kamprörelse – en militant massrörelse, som kan försvara sina möten och demonstrationer mot alla angrepp. Mer än så – vi måste kunna ta till offensiven och stoppa nazisterna varhelst de samlas. När vi har våldsbenägna nazister emot oss räcker det inte bara att ha demonstrationsvakter med uppgift att få tåget att gå i hyfsat välordnade led, vi behöver demonstrationsvakter som kan slå tillbaka alla attacker, med uppbackning av hela demonstrationen! Det är här som militanta smågrupper kan spela sin viktigaste roll. Enskilda sammandrabbningar med smågrupper av nazister i all ära – det vore löjligt att förneka att dessa kommer att inträffa och kan spela en viktig roll – men det är som förkämpar för en massrörelse som drar in vanliga arbetare av alla slag som försvarsgrupper kan spela en avgörande roll.

Organisera självförsvar!
Det är verkligen på tiden att arbetarrörelsen och vänstern börjar diskutera dessa frågor. Nazisterna har hittills begränsat sig till att attackera mindre möten och demonstrationer – även om detta inbegriper angrepp på SAC, Ung vänster och protesterande hyresgäster. Men ju större naziströrelsen blir, desto större mål kan den anfalla. För enskilda aktivister är nazisterna redan nu ett dödligt hot. Att börja organisera självförsvar är också påkallat i och med polisens våld, och den ökade benägenheten från statens väpnade arm att ta till våldsanvändning mot radikala arbetare, såsom i fallen med angreppen på syndikalister när dessa använt konfliktåtgärder.

Bygg rörelsen!
Arbetarmakt och REVOLUTION har sedan en tid arbetat aktivt tillsammans med andra antifascistiska grupper inom Nätverket Mot Rasism (NMR). NMR är ett socialistiskt nätverk som inte bara slår mot det fascistiska hotet, utan även tar ställning mot kapitalism och för socialism. Vårt arbete i NMR är inriktat på att bidra till att skapa förutsättningarna för en massrörelse mot fascism och högerns angrepp. Vi vill förbättra samarbetet mellan grupperna genom att utveckla våra organisatoriska strukturer. Vi vill bidra till att organisera upp lokala antifascistiska och antiborgerliga aktionskommittéer för att bygga rötter i arbetarområdena, och för att bygga en rörelse som kan driva kampen på flera fronter. Vi verkar för ett massinriktat politiskt arbete som syftar till att pressa och avslöja de reformistiska ledare (socialdemokratin, vänsterpartiet) som idag säljer ut arbetarklassens intressen och som intar en pacifistisk, konfliktundvikande hållning mot nazisterna. Genom att ställa krav på dessa och uppmana dem att delta i kampen samtidigt som vi själva bygger ett alternativ, kan vi avslöja deras otillräckliga roll inför bredare grupper inom arbetarklassen. Detta är vår nuvarande strategi för att här och nu sammanföra byggandet av den antifascistiska rörelsen med kampen för en militant och revolutionär massrörelse mot fascism och kapitalism.

Vi uppmanar alla som vill verka för detta mål och som sympatiserar med våra åsikter att ansluta sig till någon av våra organisationer, och överhuvudtaget till långsiktig organisering i kampen för socialism.

REVOLUTION
Arbetarmakt