Flera hundra antifascister protesterade mot nazisterna 30 november i Stockholm

Ur Arbetarmakts nyhetsbrev nummer 287 (23/08) – 081209

Medlem i REVOLUTION om dagarnas nazistiska våld och den antifascistiska reaktionen.

Nazistiska angrepp på antirasister under helgen
Under helgen fick vi åter bevis för den fara som den nazistiska rörelsen utgör, och vad konsekvenserna blir när dessa får ta gatorna i besittning. Under lördagen, efter Nätverket Mot Rasisms torgmöte, anföll ett trettiotal nazister med koppling till Info14 en grupp på omkring 5 antirasister, varav två misshandlades. Nikolaj Cyon, medlem i Rättvisepartiet Socialisterna, fick ta emot flera slag och sparkar mot ansiktet. När han låg på marken hoppade nazister på hans huvud i vad som var ett rent mordförsök. Bara ren tur gjorde att Nikolaj inte skadade sig allvarligt. Även den andra antirasisten klarade sig även hon utan allvarligare skador trots brutaliteten i övergreppet, som var lika omfattande som det som drabbade Nikolaj.

Attentatet mot Cyklopen
Senare på kvällen brände nazisterna ned aktivitetshuset Cyklopen, där NMR anordnat antirasistiska stödkaféer under november månad. Cyklopen brann ned till grunden. Även om nazistiska Info14 inte öppet tar på sig ansvaret för attentatet så talar deras egen rapportering, liksom diskussionerna på nazistiska internetforum, sitt tydliga språk.

Attentat igen: försök till mordbrand mot fackligt aktiva
Under måndagskvällen trappades våldet upp ytterligare. Då angrep vad som med all sannolikhet var en grupp nazister två fackligt aktiva syndikalister i dessas hem. En av dem är styrelseledamot i Stockholms LS. Efter att ha fyllt hallen med bensin med hjälp av en slang som stoppades genom brevinkastet tände de på, trots att syndikalisterna upplyste attentatsmännen om att det fanns barn i lägenheten. När elden sedan snabbt spred sig lyckades de båda, efter att ha påkallat en grannes uppmärksamhet, med att fira ned dottern nedför balkongen och sedan sig själva. Se SAC:s eget uttalande om händelsen här.

Antifascistiska krafter protesterade under söndagen
REVOLUTION och Arbetarmakt var själva aktiva under helgen. Vi deltog dels i lördagens torgmöte med NMR, och sedan i den protest som ordnades under söndagen på Sergelarkaden. Under denna slöt över 400 personer upp för att protestera mot det nazistiska våldet och mot nazistiska Folkfrontens marsch genom Stockholm. Protesten omvandlades sedan till en demonstration som tågade ned på Hamngatan med målet att komma så nära nazisterna som möjligt för att kunna bua ut och häckla dem. Det lyckades. Nästan.

Olyckligt nog upplöstes demonstrationen efter att en grupp anarkister tagit ett eget initiativ till en rusning som ledde till förvirring och uppsplittring. Detta vittnar om anarkismens problem: Här ställde man i praktiken den egna lilla gruppens intressen över kollektivets, vilket i sig speglar hur anarkismen tenderar att ställa individens handlingsfrihet över kollektivets. Den slutsats vi drar: vi behöver mer av samarbete och gemensamt agerande där alla grupper tar sitt ansvar för det man gemensamt kommit överens om.

Nazister i numerärt underläge
Med detta sagt var det i sig en framgång att de antifascistiska krafterna lyckades mobilisera mångdubbelt fler än den demonstration som ordnades av det parti som tidigare kallade sig Nationalsocialistisk Front, Sveriges idag största nazistiska organisation. Nazisterna var mellan 50 och 100 enligt alla tillförlitligare uppgifter, inlämnade av våra egna spanare. Det betyder att antifascister var mer än fyra gånger så många. Även i Lund gick många ut på gatorna. Där samlades över 1 500 för att protestera mot Folkfrontens försök att fira 30 november. De nazister som demonstrerade var bara ett hundratal, och fick skyddas av polisen. En film inifrån nazisternas tåg vittnar om den tryckta stämningen i deras led som antifascisterna lyckades uppbåda.

Sammantaget, trots angreppen, vittnar kampviljan i den antirasistiska rörelsen om att det finns mycket att fortsätta bygga vidare på. Kapitalismens kris, som polariserar klassmotsättningarna i hela Europa när fascismen. Den kommande tiden kommer antifascistiskt arbete att vara en nyckelfråga för revolutionära krafter som vill gå på offensiven. Det är en ifrånkomlig kamp som handlar om ett självförsvar för socialismen.

ALLA TILL SALEM!
Avslutningsvis uppmanar REVOLUTION alla progressiva krafter att samlas till en kraftfull protest mot nazism och högerpolitik i Salem – nu på lördag den 6 december, kl.12 i Salem Centrum.

Vi uppmanar i synnerhet arbetare att ställa krav på sina ledare att agera. Bara arbetarrörelsen kan i slutändan, genom militanta massaktioner som blockerar nazisternas demonstrationer, bjuda det motstånd som behövs för att krossa fascismen. Bara arbetarrörelsen har den kollektiva styrkan som krävs för att ta striden mot det kapitalistiska system som göder brunskjortornas rörelse.

No pasaran – inga fascister på våra gator!

REVOLUTION