Revolutionär Marxism nr 5

Israels brutala angrepp på Gaza i slutet av 2008 och början av 2009 har återigen aktualiserat de grundläggande frågor som revolutionära socialister står inför i regionen, men inte bara där. Solidaritetsrörelsen med palestiniernas kamp, och mot den israeliska förtryckarstaten, har även den ställts inför avgörande frågor.

Motståndet mot det som kallas israeliskt övervåld är självklart. Däremot har frågan om socialister och antiimperialister ska ge någon form av stöd till det palestinska motståndet, som domineras av islamister men där också det stalinistiska PFLP återfinns, skapat ordentlig förvirring.

Det femte numret av Revolutionär Marxism har därför ett enda tema: antisemitismen, sionismen, staten Israel, den arabiska nationalismen och palestiniernas befrielsekamp. Andra delen av artikeln om Kronstadt 1921 får därmed stå över till nästa nummer.

  • Redaktionen har ordet
  • Teser om sionismen, Israel, Palestina och den arabiska nationalismen
  • Ett handlingsprogram för Palestina
  • Sionismen och Palestina 1947
  • Varför antisionism inte är antisemitism

Revolutionär Marxism nr 5 (i PDF-format).