Solidaritet med arbetarna på Lagena!

Arbetarna på Lagena har under de senaste veckorna bedrivit en beundransvärd kamp mot företagsledningens planer på att säga upp fast anställd personal för att ersätta dessa med tillfällig inhyrd personal. Under måndagen, den 15 juni, gick arbetarna efter att företagsledningen vägrat dra tillbaka varslet (som berörde 33 anställda) ut i en vild strejk. Strejken har nu avblåsts (från kl.23 torsdag kväll) efter att Arbetsdomstolen beordrat dess upphörande. Hade arbetarna inte gjort så kunde företaget ha använt detta som grund för uppsägning. Ett av delmålen, att få publicitet i medier och bland politiker, har upnåtts. Men jobben är fortfarande hotade.

Under kampanjen som gått har Lagena-arbetarna visat stort mod och prov på kollektiv solidaritet. De har också fått solidariskt stöd från bl.a. SAC-Syndikalisterna, olika klubbar inom LO-kollektivet, samt från flera vänsterorganisationer. Solidaritetsblockader mot inlastningen på Systembolag har genomförts i Gävle och i Lund. Det har visat att vänstern och många fackliga aktivister har varit benägna att ge praktiskt stöd. Stödet har varit mycket viktigt för att upprätthålla god kampmoral, om detta vittnar de många positiva reaktionerna från arbetarna.

Angreppen på strejken från arbetsköparna, som kallat in ett stort polisuppbåd för att kunna säkerställa varuleveranser och för att kunna transportera strejkbrytare förbi de strejkandes blockader, har samtidigt visat vad en upptrappning av arbetarkampen innebär. Polisen har inte varit sena att visa vems sida man står på. Trots dessa insatser har strejken haft stora effekter i systemetbutikerna, med förseningar och varubrister.

Avblåsandet av strejken har vittnat om att solidariteten, för att möjliggöra en fortsatt konfliktupptrappning, kräver solidaritetsaktioner i mer omfattande utsträckning från den fackliga rörelsen. LO-förbunden borde så klart komma till undsättning när polis sätts in mot strejkande kamrater, oavsett strejkens legala ställning. När den borgerliga statens polis sätts in mot arbetare får inte arbetarrörelsen stå passiv med hänvisningar till juridiska detaljer. De lagar som AD hänvisar till är riktade mot arbetarrörelsens möjligheter att ta till kamp, och när företagsledningen dessutom på ett så flagrant vis ignorerat arbetarnas berättigade krav kan inga hänvisningar till ”förhandlingsprocessen” berättiga passivitet.

På sitt sätt vittnar även kampen från Lagena-arbetarna om behovet av en radikal facklig gräsrotsrörelse som kan pressa LO-ledarna till solidaritetsaktioner, samt agera med egna initiativ när den förra sviker.

Nu hotas Lagena-arbetarna med sammanlagda böter på runt 150 000 kr. Varje arbetare ska krävas på 3 000, tre representanter krävs på 5 000 kr. På så vis vill Lagena-ledningen straffa arbetarna och dem som utpekas som deras ledare. Men kampen är inte över, sista ordet är inte sagt.

Arbetarmakt uppmanar alla aktiva i arbetarrörelsen att agera solidariskt för Lagena-arbetarna. Pengar kan sättas in till Lagena-arbetarnas strejkkassa på pg. 134456-3.

Aktiviteter i Stockholm de kommande dagarna:

Söndag 21 juni 16.00
Möte med Lagena-Arbetarnas vänner
På Cafe Edenborg på Stora Nygatan 35 i Gamla stan
Vi stämmer av vårt arbete och händelseutvecklingen för strejken. Vi planerar inför måndagens demonstration.

Måndag 22 juni 14.00
Demonstration utanför Lagena i Jordbro
Stor mobilisering, arbetarrörelsen och allmänheten.
Vi demonstrerar för rätten till fast jobb!
Nej till osäkra anställningar!
Nej till Lagena och Systembolagets vidriga personalpolitik!
Sprid detta! Mobilisera!

Mer info från Lagenaarbetarnas vänner:

Bättre infospridning
Maila ditt namn och mobiltelefonnummer till lagenasolidaritet@gmail.com. Vi gör en lista för att kunna skicka ut sms-utskick. Är du inte redan med på listan för info-mail så skicka också din e-mailadress till lagenasolidaritet@gmail.com.

Frågor och synpunkter
Martin Lööf
073-7040457
lagenasolidaritet@gmail.com

Hemsida: http://lagenasolidaritet.wordpress.com