Efter nya angrepp på ungdomar, asylaktivister och arbetare: Polisvåld och vår rätt till självförsvar

Under slutet av sommaren har flera händelser åter belyst polisens roll i samhället.
– I Österrike visades faran av enskilda snutar med skjutvapen när den 14-årige Florian, som tillsammans med en vän ertappades med ett inbrott i en butik, dödades med ett skott i ryggen.
– I Köpenhamn visades i mitten av augusti polisens uppenbara repressiva funktion. En grupp irakiska flyktingar (kom ihåg att danska trupper deltog i den blodiga invasionen av Irak 2003!) hade tagit sin tillflykt till en kyrka. Polisen lät sig inte hindras av detta, utan stormade kyrkan för att kunna kasta ut de oönskade utlänningarna ur landet. En grupp antirasistiska aktivister, som bestred den danska statens rätt att kasta ut flyktingar vars elände den varit med att skapa, satte sig i vägen för fångtransporten med irakierna för att med fredliga medel stoppa utvisningen. Den danska snuten ville dock varken veta av försvar av flyktingar eller fredliga medel. De kravallutrustade snutarna kom istället med dragna batonger och misshandlade brutalt de ungdomar som satt på vägen och försökte stoppa utvisningarna.

Polisen mot arbetarna
En tydlig trend från de senaste åren är att polisen allt oftare har satts in i arbetsmarknadskonflikter – det vill säga mot arbetarna! – efter att under lång tid ha haft som princip att försöka avstå från sådant. Framför allt har SAC:s blockader angripits av snutar med pepparsprej, men nu i somras ingrep konstaplarna även mot de strejkande Lagena-arbetarnas blockad. Detta är en tydlig varning om vad som kan komma i framtida klasstrider.

I exempelvis Storbritannien finns en mer utvecklad tradition av polisvåld mot arbetarklassen. Borgarnas guru Margaret Thatcher satte exempelvis upp en speciell militant polisstyrka som våldsamt attackerade de strejkande arbetarna under den stora gruvstrejken 1984–85. Nu i somras sattes snutarna in mot arbetarna vid företaget Vestas som ockuperade sin nedläggningshotade fabrik.

Vår rätt till självförsvar
Reformister och legalister vill åstadkomma förändringar genom små reformer inom lagens gränser. En naturlig slutsats av detta är att alltid följa lagarna, och aldrig trotsa polisen. Det finns dock ett litet problem med detta perspektiv: Vi kommer aldrig att i grunden förändra någonting på det sättet, precis som arbetarklassen och de förtryckta aldrig har kunnat försvara sina intressen enbart genom att lyda. Revolutionärer inser därför att vi har rätt att försvara oss från attacker, även när dessa kommer från snuten. När danska staten vill kasta ut flyktingar är det därför helt rätt att försvara dessa, och om vi då blir anfallna av snuten har vi rätt att försvara oss – även med mer handgripliga medel än passivt motstånd.

När polisen sätts in mot strejkande arbetare är de inte där för att försvara ”den allmänna ordningen” eller ”vanliga människor”. De försvarar kapitalisternas egendom. När snuten således direkt ingriper i klasskampen har vi rätt att försvara oss, som de brittiska gruvarbetarna gjorde på 1980-talet, eller som arbetarna vid Vestas gjorde i somras.

Lär av Sydkorea!
Ett land som har en omfattande erfarenhet av polisangrepp mot arbetarna, och därför erfarenhet av militant självförsvar, är Sydkorea. I juni försvarade arbetarna på Ssangyongs bilfabrik sina jobb genom att ockupera anläggningen. I över en månad försvarade 600–1000 arbetare fabriken, tills den stormades av kravallsnutar i juli, varpå arbetarna tvingades upp på taket. Där ansattes de av nya stormningsförsök från snuten, attacker från företagets inhyrda hejdukar samt tårgasangrepp från helikopter.

Arbetarna försvarade sig tappert med rejäla slangbellor som slungade iväg lämpliga projektiler man kan finna på en bilfabrik. De hade ett massivt stöd inom arbetarklassen, och facket pressades till att agera. Dock begränsade fackledningen sig till att utlysa en dags generalstrejk. Utan mer påtaglig hjälp tvingades de kämpande arbetarna att ge sig efter 77 dagars militant kamp. Bilarbetarna segrade inte den här gången, men deras beslutsamma kamp kan tjäna som ett föredöme för oss alla. Det sägs ibland med all rätt att svenska arbetare måste lära sig franska metoder. Men om inte det heller skulle räcka får vi ta till sydkoreanska.
Jens-Hugo Nyberg