Nätverket Mot Rasism inför 30 november: Det är åter dags för motstånd!

Under hösten har Nätverket Mot Rasism (NMR) bedrivit en kampanj för en antirasistisk demonstration måndagen den 30 november i centrala Stockholm. Vi i Arbetarmakt, som deltagit aktivt i kampanjen sedan starten, uppmanar alla antirasister och socialister att ansluta sig till protesten.

Syftet med NMR:s planerade demonstration är att åter göra 30 november, som varit en dag då nazistiska grupper demonstrerat, till en antirasistisk protestdag. NMR anknyter i sin skriftliga uppmaning till de massprotester som satte stopp för nazisternas parader i Stockholm i början på 90-talet: 1991 samlades nästan 10 000 antirasister i Kungsan i Stockholm och satte stopp för en nazistisk demonstration som hade samma plats som slutmål, vilket i sig bidrog till att demoralisera naziströrelsen för flera år framöver och till att pressa tillbaka rasistiska krafter överhuvudtaget.

NMR slår nu på stortrumman med budskapet att 1991 års massprotest borde upprepas. Anledningen är inte bara att rasister åter planerar att bege sig ut på gatorna. Därtill har vi en situation som i mycket påminner om de förhållanden som präglade vardagen för arbetare och ungdomar under 30 november-protesterna i början på 90-talet. Den kapitalistiska krisen har skapat en snabbt växande massarbetslöshet. Nästa år kan så många som 600 000 arbetare stå utan jobb, lika många som hela invånarantalet i Malmö stad – gånger två!

Precis som under det tidiga 90-talets kris försöker också rasistiska krafter idag att utnyttja den frustration och desperation som många känner över samhällsutvecklingen för sina egna dunkla syften. Den gången var det främst populistpartiet Ny Demokrati som kunde knyta an till den rasistiska opinionen och vinna framgångar i valet. Nu står arbetarklassen inför ett mycket allvarligare hot i och med Sverigedemokraterna. Till skillnad från nydemokraterna har Sverigedemokraterna tålmodigt byggt upp sitt stöd. Det är också ett mycket mer härdat parti, med fler gräsrotsaktivister, och som har tagit mandat i över hälften av landets kommuner.

Till skillnad från Ny Demokrati har Sverigedemokraterna också en på många sätt mer ”professionell” rasistisk politik. Nydemokratiska företrädare som Vivian Franzén kunde t.ex. uttala sig om ritualmord på små barn som ett muslimskt påfund. John Bouvin gjorde utspel där han påstod att svenskt bistånd till Afrika borde avskaffas – eftersom det minskade barnadödligheten, något som han menade ledde till större flyktingströmmar och större kostnader för Sverige. Sådana argument, påfallande i sin ohöljda rasism, kunde bara tillfredställa den mer reaktionära rasistiska opinionen men bidrog också till stort motstånd.

Liknande drapor i samma klass som de ovanstående har givetvis SD-företrädare gett prov på ett flertal gånger – i synnerhet i interna sammanhang tenderar rasismen att komma till mer öppna uttryck. Men utåt är Jimmie Åkesson med anhang angelägna att distansera sig från de mest efterblivna rasistiska uttrycken. Rasismen från SD är mer sofistikerad och mer slipad. När SD angriper invandrare och i synnerhet muslimer gör man det med metoden att utpeka en religion, islam, som den stora fienden, snarare än att direkt angripa enskilda muslimer. Konsekvensen blir givetvis densamma, och när SD buntar ihop alla människor från muslimska länder i ”den muslimska folkgruppen” och utmålar denna som ett hot mot ”västerländska” värderingar använder man rasismens typiska generaliseringar.

NMR:s ambition den 30 november, att hålla en demonstration mot nazism och Sverigedemokraternas rasism, och att samtidigt föra fram parollen ”låt inte krisen splittra oss”, är därför högst aktuell. Lovvärt är också NMR:s sätt att arbeta. På ett mer uttalat sätt än andra tillfälliga samarbeten inom vänstern vill de aktiva krafterna i NMR bygga en mer varaktig antikapitalistisk och antirasistisk rörelse. Man gör det med öppna metoder och tror på behovet av att förena antirasismen med klasskampen.

Demonstrationen är därmed ett led i ett långsiktigt arbete från de ingående organisationerna som siktar på att bygga upp en motkraft mot Sverigedemokraterna och den rasism som får näring av det kapitalistiska systemet. Arbetarmakt uppmanar inte bara till deltagande i demonstrationen, vi uppmanar också alla kämpande krafter att gå med i NMR och bidra till detta oerhört viktiga arbete!

Gunnar Westin

Tid och plats: Måndagen 30 november
Odenplan kl.17
Paroller: Inga nazister på våra gator! Låt inte krisen splittra oss!