Vellinge, moderaterna och rasismen

Då och då ploppar rasistiska åsikter fram från moderata företrädare i landet. Uppdrag gransknings dolda kamera på besök i valstugor 2002 avslöjade en utbredd rasism i partiet. Nu har det åter hänt, och den här gången är det knappast vilken moderat som helst, utan ordförande för moderaterna i Skåne, Vellinges Lars-Ingvar Ljungman.

Bakgrunden är att Malmö kommun beslutade att förlägga ett transitboende för ensamma flyktingbarn till Vellinge kommun. Det är inte Vellinge som betalar för det eller ansvarar för förläggningen, men den ska ligga inom kommungränsen. Det välbärgade Vellinge, som länge har varit ett moderat föredöme, med egen majoritet i kommunfullmäktige, låg skatt, och som skryter om sin ”frihet”, gillade inte idén. Inte för att de skulle få betala notan alltså – bortsett från att kommunen uppenbarligen skulle ha råd så var detta inte aktuellt, eftersom Malmö kommun står för den saken – utan för blotta tanken att en massa icke-svenska, icke-blonda, utländska och förmodligen ouppfostrade barn skulle komma och solka ner den moderata idyllen.

”Vi vill inte ha hit dem”, förklarade kommunfullmäktiges ordförande Lars-Ingvar Ljungman. Detta kan minst av allt ses som en groda, fälld i all hast. Vellinge har alltid haft ståndpunkten att de inte vill ha hit ”dem”, det vill säga flyktingar och invandrare. Vellinge har i alla år gjort sitt bästa för att stänga sina gränser för alla som hotar kommunens rena folkstam. Vellingebor och före detta Vellingebor som inte delar de rådande uppfattningarna i frågan har vittnat om en hård social press, liksom direkta hot, mot icke välkomna åsikter, såsom en positiv inställning till att ta emot flyktingar (se exempelvis DN 14/11).

Det är mycket sällan att någon bli utesluten ur moderaterna på grund av rasism. Partiledningen försöker i regel dementera och klargöra att rasistiska åsikter inte får vädras i offentligheten. Men att de som fällt rasistiska uttalanden oftast har fått kvarstå som medlemmar innebär att det är acceptabelt att vara rasist i moderaterna – men man får hålla det inom de egna leden. Samma sak denna gång. Partisekreterare Per Schlingmann hade ett snack med Ljungman, men han var efteråt beredd att avskriva Ljungmans aversion mot mörkhyade barn som olyckliga formuleringar. Han glömde dock att beröra frågan om kontinuiteten i Vellinges inställning i frågan. Detta är knappast att förvånas över. Att rensa upp i rasismen inom partiet skulle kosta ett ansenligt antal medlemmar, röster och kommunstyrelser, speciellt i Skåne. Vilken moderatledare med självaktning skulle inte vara beredd att offra alla sina antirasistiska principer när sådant står på spel?

Den demokratiska rätten till privilegier på rasgrund
Händelserna aktualiserar också frågan om kommunernas bestämmanderätt, liksom överhuvudtaget om den rika delen av världen har någon demokratisk rätt att utesluta världens fattiga och förtryckta människor. För alla progressiva och internationalistiska människor borde saken vara uppenbar. De styrande i de rika länderna, deras regeringar och storföretag, deltar i, bidrar till och tjänar på det globala system som skapar fattigdom, förtryck och elände. Vi avvisar därför de imperialistiska ländernas ”rätt” att utestänga imperialismens offer från att söka sig ett bättre liv.

Detta blir förstås ännu tydligare i en liten inskränkt, privilegierad kommun som Vellinge. Det finns inga principiella problem med att tvinga Vellinge att ta emot – och betala för – flyktingar. Naturligtvis kan det finnas ett praktiskt problem. Det kan vara klokt att se sig om efter bättre lösningar än att utsätta nyanlända för Vellingemobben. Om man istället skulle välja att placera flyktingar och invandrare någon annanstans skulle det emellertid vara rimligt med en rejäl straffskatt på Vellinges välbärgade och inskränkta invånare, så att även de får känna glädjen över att få bidra.

Jens-Hugo Nyberg