Darwins idé står sig

Recension: Darwins idé av Staffan Ulfstrand (Brutus Östlings bokförlag Symposium, 2008)

2009 var det 150 år sedan Darwins Om arternas ursprung publicerades – och 200 år sedan Darwin föddes. Oavsett vad en massa religiösa fundamentalister av alla slag påstår råder det bland seriösa vetenskapsmän ingen tvekan om att Darwin i grunden hade rätt. Redan 1859 presenterade han en stor mängd bevis för sin uppfattning – betydligt fler än hans motståndare har lyckats prestera sammanlagt – och forskare har sedan dess kunnat fylla på med ständigt fler belägg.

En författare som inte ödslar tid på att vederlägga kreationister och förespråkare för den kvasivetenskapliga ”intelligent design” är Staffan Ulfstrand, tidigare professor i zooekologi. Hans senaste bok Darwins idé kom ut lagom till 150-årsjubiléet. Den börjar med en historisk tillbakablick på situationen för vetenskapen före 1859, samt en beskrivning av Darwins liv och hur hans vetenskapliga syn växte fram. Resten av boken ägnas huvudsakligen åt en ganska stor mängd exempel på djur, beskrivningar av deras levnadssätt samt förklaringar till hur dessa har utvecklats. En recensent jag läste – har glömt vem det var – tyckte att boken i lite väl hög grad var en lång rad exempel, men det tycker jag inte att Ulfstrand behöver ta åt sig så mycket av. Det finns en väldig massa djur som det vore intressant att veta mer om, och boken uttömmer inte det ämnet på långa vägar. Darwins idé är välskriven, oupphörligen intressant och kan utan tvekan rekommenderas.

Jens-Hugo Nyberg