F5I: Ny ryskspråkig bulletin

Förbundet för Femte Internationalen, som organiserar Arbetarmakt och våra systergrupper i andra länder, har inlett ett samarbete med en rysk trotskistisk bulletin vid namn Rörelsen för socialism.

Deras hemsida finns här.

För oss socialister känns det särskilt viktigt att kunna nå ut till arbetare och ungdomar i det land som en gång representerade världsrevolutionens hjärta, i vilket världens första framgångsrika socialistiska revolution genomfördes år 1917, ledd av bolsjeviker som Lenin och Trotskij.

Trots stalinismens fruktansvärda arv, och trots att Ryssland under årtionden har lidit under en diktatur som falskeligen kallat sig ”kommunistisk”, är vi beslutna att kämpa för upprättandet av ett revolutionärt parti i Ryssland som en del av en revolutionär, femte international. Vi menar att det var stalinismens diktatur och inte kommunismen som föll samman 1989.

Det nya samarbetet med Rörelsen för socialism är ännu ett viktigt steg framåt för F5I, ett av många sådana under senare år, och kommer att göra det möjligt för oss att nå ut med vårt budskap till en bredare publik. Om du vill stödja Förbundet för Femte Internationalens internationella arbete, och kampen för att sprida vår politik, kan du lätt skänka en slant via PayPal på vår internationella hemsida.

För Femte Internationalen – ett nytt revolutionärt socialistiskt världsparti!

ЗА ПЯТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ– НОВУЮ МИРОВУЮ ПАРТИЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!