Socialistisk demonstration i Stockholm på Studentdagen

Den 7 december högtidlighålls i Iran som Studentdagen, studenternas dag, till minne av de tre studenter som mördades på Teherans universitet på den dagen 1953. I år har datumet, på grund av den massiva proteströrelsen mot diktaturen, blivit en del i protesterna mot Ahmadinejad-regimen.

I Iran gick massorna ut på gator och torg för att möta regimens knektar, protester hölls på alla universitet och från Teheran rapporteras om sammanstötningar mellan polis och tusentals studenter som ropade ”död åt diktatorn”. Protesterna var de största på över en månad.

Samtidigt samlades exiliranier och andra i Stockholm för att visa sin solidaritet med protesterna mot regimen. På Medborgarplatsen organiserades en socialistisk manifestation med runt sjuttiotalet deltagare. Röda fanor vajade i den svarta vinterkvällen, och slagord
på persiska och svenska ekade över torget: ”Ner med den islamiska terrorregimen i Iran! Länge leve socialismen!” På banderoller och flaggor stod bl.a. att läsa ”Frige de politiska fångarna”, ”Irans kommunistiska parti” och ”Long live socialism!”

Efter tal, slagord, musik och en gripande skildring från en mamma som lever i ständig oro på grund av regimens förtryck uttryckte en talare från Arbetarmakt vår solidaritet med den modiga iranska kampen, och vår förvissning om att den kommer att segra — om den iranska arbetarklassen ger sig in i och tar ledning för en skoningslös kamp inte bara mot islamism, diktatur och hot från USA-imperialismen, utan mot det system som ständigt skapar krig och förtryck, kapitalismen.