Framgång för brittiska antifascister

Det fascistiska och antimuslimska English Defence League (EDL) har under flera månader arrangerat provokativa marscher i engelska städer. Lördagen den 20 mars hade de tänkt marschera i Bolton, men antifascister lyckades tränga tillbaka dem. Vi återger en ögonvittnesrapport från våra brittiska kamraters hemsida – www.workerspower.com

När vi anlände till Victoria Square i Bolton hade redan ett par hundra antifascister samlats. En del av dem hade varit där ända sedan kl. 9. Nästan omedelbart gjorde vi ett försök att bryta oss ur vår halva av torget och ockupera den sida som polisen reserverat för det fascistiska EDL. Det var bara omkring 600 av oss då men det var ett av många modiga försök att hindra EDL från att genomföra sitt arrangemang.

Under dagens lopp ökade vårt antal till åtminstone 2 000. Vi var därmed fler än EDL. Klockan 15.30 anlände nästan hundra lokala asiatiska ungdomar. Då blev fascisterna och polisen verkligen oroliga! När vår protest fick ny energi, ledde polisen ut EDL från torget och tillbaka till pubarna.

Efter att ha tvingat bort fascisterna, krävde vi att polisen skulle låta oss marschera så vi kunde föra ut vårt antifascistiska budskap till resten av Bolton. Efter några skärmytslingar gav polisen upp och vi marscherade genom staden, med lokala ungdomar i spetsen följda av fackliga standar. Vi vann på båda punkterna!

Dagen var mycket lyckad och det finns lärdomar för vår växande rörelse att dra. Konfrontationer och inte passiva demonstrationer fungerar. Det skulle ha varit ännu bättre om polisen hade släppt ut oss på torget samtidigt. Polisen splittrade givetvis upp oss med avsikt för att försvaga och desorganisera oss, men mer kunde ha gjorts för att organisera en konfrontation med EDL tidigare. Vid ett tillfälle uppmanade ordningsvakter från Unite Against Fascism (UAF) oss helt riktigt att försöka riva ner ett av staketen. En av UAF:s ledare skrek då emellertid i megafon att vi skulle sluta och i förvirringen kunde polisen gripa initiativet.

Vi behöver besluta oss för om vi vill visa vårt motstånd mot EDL bara genom att skrika slagord eller om vi fysiskt vill hindra dem från att samlas, protestera och organisera. Dagens händelser visar att det är det senare vi behöver, och vi behöver en organisation som kan klara av det – ett antifascistiskt försvarsförbund!

Polisen var mycket brutal idag, angrep demonstranter med batonger och hundar och skickade in grupper med poliser för att gripa UAF:s ledare. Men i slutändan tvingades de vända på EDL och leda bort dem från banan. En seger sent på dagen för antifascisterna. En seger att bygga på nästa gång EDL visar sig.