Svenskt polisvåld mot den iranska frihetskampen

Under de protester som organiserades i solidaritet med den iranska oppositionsrörelsen i Stockholm den 11 februari försökte demonstranter att ta sig igenom polisavspärrningarna för att komma nära den iranska ambassaden.

Protesten organiserades huvudsakligen av iranska vänsterorganisationer (bl.a. Irans Arbetarkommunistiska Parti, Unga Kommunister och Iranska Progressiva Ungdomars Organisation), men också aktivister från olika svenska vänstergrupper var med (Revolution, Arbetarmakt, Rättvisepartiet Socialisterna, Ungsocialisterna och Revolutionära Fronten kan nämnas). Efter ett par inledande tal försökte majoriteten av de ca 500 demonstranterna gemensamt att trycka sig igenom muren av poliser på den smala bilvägen som leder till ambassadsbyggnaden. Stämningen var radikal: ”Stäng ambassaden – terrorcentralen!”

Enligt Arbetarmakt var försöket att angripa ambassaden, för att om möjligt tillfångata och utvisa personalen, en helt legitim aktion. Den iranska ambassaden utgör den iranska statens utpost på svensk mark. Det är samma stat som den senaste tiden ägnat sig åt systematisk förföljelse av oppositionen och som systematiskt använder terror mot alla försök från arbetare och förtryckta att organisera sig.

Polisvåld mot demonstranter
Snuten svarade med att våldsamt försvara sin avspärrning. De skulle till varje pris skydda ambassaden från frihetskämparna. De misshandlade flera demonstranter som själva inte hade några medel med vilka de kunde försvara sig. Batongslagen ven i luften, och de riktades ofta mot demonstranternas huvud. En kvinnlig demonstrant fick armen sönderslagen av en snut när hon låg ner på marken och försökte skydda sig mot batongslagen. En annan man bröt armen. Oerhört många fick dessutom smaka på pepparsprej. Om några slutsatser ska dras, så är det att vi skulle ha behövt ha varit bättre organiserade och ha förberett ett kollektivt självförsvar att sätta in mot snutarna.

Medlem i Revolution hotas av åtal
Man kan tycka att snutens våld borde ha lett till en storm av protester, och till att åtal mot övergreppen från ”ordningsmakten” väcktes. Men i efterspelet är det uppochnedvända världen som gäller: Nu hotas istället Aron Nåsander, 16-årig demonstrant och aktiv i den socialistiska ungdomsorganisationen Revolution, av rättsliga påföljder. Aron greps efter att ha slagits flera gånger av poliserna. Två batongslag mot huvudet ledde bl.a. till att han ådrog sig en hjärnskakning som gjorde att han kräktes under den följande natten, som Aron fick spendera i isolering i Södermalmshäktet.

Trots att inga bevis finns har åklagaren meddelat att en rättsprocess är att vänta. En snut har pekat ut Aron som den person som ska ha kastat en iskoka i huvudet på denne. Aron förnekar detta, och några bevis utöver snutens egen berättelse har inte presenterats. Vi som var med Aron denna dag vet också att snuten ljuger. Det handlar uppenbart om att snutarna försöker att förflytta fokuset från sitt eget agerande. Och säkert om att den anmälande snuten, utöver att försöka skrämma bort ungdomar från att delta i demonstrationer och aktioner som dessa, vill ha lite extra påökning på lönen – han kräver 5 000 kr i skadestånd för sveda och verk.

Lägg ned åtalet mot Aron Nåsander!
Arbetarmakt uppmanar alla genuina demokrater att protestera mot åtalet. Det ligger i arbetarklassens och de förtycktas gemensamma intresse att ta ställning när borgarnas rättsväsende vänds mot vår rörelse. Istället borde en oberoende utredning genomföras av snutarnas våld.

Ett protestuttalande som undertecknats av en rad olika organisationer kan läsas på vår hemsida och undertecknas av både organisationer och individer.

Gunnar Westin