Nazister förbereder för en marsch genom Göteborg – Mobilisera alla krafter för att stoppa dem!

Nu på söndag kommer en grupp som kallar sig ”Bevara Keillers park – Nej till moskén” att demonstrera på Hisingen mot ett moskébygge. Bakom gruppen står lokala nazister, i första hand Johan Halvar som är kassör för Nationaldemokraterna i Göteborg och Andreas Nyberg som tidigare har varit ordförande för ND ungdom och numera är ledande inom ND. Flera kända nazister och en ledande SD:are i Göteborg har anmält att de kommer att närvara på demonstrationen. Info14 har under flera dagar uppmanat nazister och deras sympatisörer att samla sig.

Det finns en Facebook-grupp med samma namn med över 5 000 medlemmar och runt 100 personer har skrivit upp att de kommer till demonstrationen. Troligtvis så förstår inte de flesta av dessa människor att det bakom kampanjen står nazistiska organisationer och det krävs visserligen inga större uppoffringar eller beslutsamhet för att vara med i en Facebook-grupp. Men det är ändå talande att 5 000 personer under en kort tidsperiod har uttryck sin sympati med en rent och öppet rasistisk kampanj.

Hur många av dessa som är beredda att omsätta sina sympatier i praktisk handling och hur mycket stöd hos dem nazisterna kommer att kunna vinna, kommer att avgöras av kraftmätningen mellan nazister och antifascister på Göteborgs gator nu på söndagen.

Nazisternas syfte är, precis som nyligen i Dudley i England (se artikeln på vår hemsida), att samla stöd för sin rörelse genom att spela på de utbredda fördomarna mot muslimer och invandrare som finns och splittra arbetarområden efter etniska/religiösa linjer. Detta kommer, hoppas de, att ge dem en chans att marschera genom våra områden, visa sin styrka och på detta sätt vinna ännu mer stöd bland de minst politiskt utvecklade eller mest missnöjda och konservativa arbetarskikten.

I Dudley verkade antifascisternas funktionärer, många medlemmarna i Socialist Workers Party (i Sverige Internationella Socialister) förlamande på kampen då de gjorde allt som stod i deras makt för att förhindra antifascister från att konfrontera de nazistiska gängen, vilket var det enda effektiva sättet att stoppa dem. Den antifascistiska demonstrationen blev under lång tid passivt stående på stort avstånd från nazisterna. Resultatet blev ett nederlag där nazisterna i stort fick härja fritt, misshandla och bränna mitt i ett invandrarområde. De skyddades dessutom flitigt av borgarstatens polis som slog och arresterade många antinazister.

Detta visar klart på två saker:

1. Nazisterna kan stoppas bara genom ett välorganiserat och massivt militant agerande. Man måste aktivt söka upp dem, skrämma, blockera, ställa sig i deras väg och till slut, om så krävs, även konfrontera dem med våld, för att försvara våra gator. Om ingen ställer sig i vägen för de nazistiska skurkarna kommer de att med en maximal användning av våld göra stor och kanske oreparabel skada då de attackerar invandrare, socialister, fackaktivister, kvinnokämpar, HBT-personer m.fl.

2. Antifascister får inte ha något förtroende för att polisen kommer att göra jobbet åt oss. Exempel efter exempel visar att så inte kommer att ske. Kom ihåg hur polisen vidrigt misshandlade hundratals helt fredliga socialister och antifascister när de försökte stoppa marschen i Salem 2008! Kom ihåg polisens egen rasism under kravallerna i Rosengård! Lär av Dudley!

I Göteborg kommer Göteborgs Nätverk mot Rasism, där Arbetarmakt ingår tillsammans med många andra vänstergrupper, att anordna en motdemonstration. Alla som vill visa sitt missnöje med att det nazistiska avskummet försöker marschera genom Göteborg, är välkomna till motdemonstrationen på söndagen. Vi samlas på Kvilletorget, kl. 11.00. Sprid och mobilisera!

Inga gator, inga torg åt nazister i Göteborg!

Inget förtroende för borgarnas polisapparat!

Arbetarmakt (Göteborg)

goteborg@arbetarmakt.com

gnmr@hushmail.com