Rapport från NMR: Svenska Motståndsrörelsen buades ut av hundratals antirasister

När den nazistiska organisationen Svenska Motståndsrörelsen idag demonstrerade i Stockholm möttes de av hundratals antirasister som buade ut dem. Mellan två och trehundra människor hörsammade Nätverket Mot Rasisms uppmaningar och slöt upp i korsningen S:t Eriksgatan – Fleminggatan.


Ett förhållandevis stort antal, med tanke på att mobiliseringen bara pågått under några dagar. Vi kunde inte stoppa dem, väl skyddade som de var av en stor grupp poliser, men de fick känna av en kraftfull antirasistisk närvaro. Protesten mot nazisterna var under dessa givna omständigheter en klar framgång.

Vi i Nätverket Mot Rasism samlades redan vid halvtolv i korsningen. Appeller hölls i megafoner som informerade allmänheten. Ett tusental flygblad delades ut. Flera blev förbannade när de fick veta att en av Sveriges farligaste nazistiska organisationer skulle marschera på deras gator. Ett stort antal förbipasserande uppmärksammade uppmaningarna och deltog som ett resultat av denna agitation i protesten.

Polisen var på plats redan från första början och försökte aktivt hindra antirasister från att samlas. Flera avvisades efter att de svarat på frågan om varför de kommit till platsen. Det blev återigen tydligt att värnandet av ”säkerheten” och om nazisternas möjligheter att sprida sitt rasistiska budskap var viktigare för dem än värnandet av den demokratiska rätten att gentemot mörkrets avgrundskrafter visa sin opposition.

Polisen försökte redan inledningsvis förmå oss att informera deltagarna om att ställa sig en bra bit ifrån korsningen ”för att kunna garantera säkerheten”. Alltför många antirasister samlades dock för att detta skulle vara möjligt, vilket var ett direkt resultat av uppslutningen. När de cirka 90 nazisterna slutligen (efter att ha blivit kvarhållna på sin startplats med anledning av vår protest) började närma sig korsningen ökade ljudvolymen kraftigt. Det exploderade sedan i en fullständig kavalkad av bu-rop och slagord från korsningens alla håll när de väl gick igenom. Nazisterna, som försökte använda sina megafoner mot oss, överöstades fullständigt och måste ha fått rejält ont i öronen. De bombarderades också till råga på allt med ägg. ”Nassesvin” och ”Inga nazister på våra gator” ekade mellan husväggarna. Nazisternas miner vittnade om en märkbar frustration.

När nazisterna sedan gått en kort bit på Fleminggatan uppvaktades de kort därefter från båda sidorna av gatan av antirasister i grupperna Stoppa Nazismen och tillresta Uppsalabor Mot Rasism. Vid detta tillfälle, efter att nazisterna skyddats från den stora massan av antirasister i korsningen, avtog polisbevakningen snabbt. Poliserna försökte istället förhindra folk från korsningen att följa efter nazisterna. Det resulterade i att en grupp nazister kunde göra utfall mot människor som vädrade sin opposition från sidorna. En kvinna som vågade säga vad hon tyckte om nazisterna slogs vid detta tillfälle i ansiktet med en glasflaska. Denna attack vittnade om det som NMR skrivit i sitt flygblad för dagen: Nazisterna är en kraft som med terror och våld vill tysta alla dem som inte håller med dem.

Nazisterna avslutade sin demonstration vid en innergård i närheten av sydafrikanska ambassaden. Mång antirasister stannade kvar på de intilliggande gatorna för att fortsätta vissla ut dem då de efter någon timme fick lämna platsen för att forslas ned i tunnelbanan.

Nätverket Mot Rasism vill tacka alla som slöt upp och gjorde protesten mot SMR lyckad. SMR förödmjukades, och vi blev hyfsat många som visade dem att de inte är välkomna på våra gator. Nazisterna lyckades förvisso att marschera även denna gång, men antalet motdemonstranter visade att vår rörelse snabbt kan mobilisera mycket folk till protester. Stoppa nazisterna kommer vi att kunna göra bara om vi blir ännu fler. Därför behövs du som ännu inte är organiserad, med ditt engagemang, i den antirasistiska rörelsen!

NO PASARAN! Inga nazister på Stockholms gator!