Förbundet samlas för sin första sydasiatiska kongress

Förbundet för Femte Internationalen, som Arbetarmakt är den svenska sektionen av, höll en framgångsrik kongress i Sri Lanka i januari. Simon Hardy rapporterar.

Medlemmar från Tyskland, Österrike och Storbritannien sammanstrålade med delegater från de pakistanska och lankesiska sektionerna av Förbundet för att diskutera de frågor som den internationella arbetarklassen står inför. Kongressen var den andra delen av Förbundets åttonde kongress. Den första delen hölls i Istanbul men på grund av rasistiska lagar visade det sig omöjligt att få visum för de pakistanska och lankesiska delegaterna. Därför återsamlades vi för att säkra deltagandet av kamraterna i två mycket viktiga sektioner i vår organisation.

På dagordningen fanns en diskussion om perspektiven, uppgifterna och det programmatiska manifestet som antogs av kongressen i Istanbul. Sedan debatterade vi och gjorde tillägg till resolutioner om islamismen och maoismen, två viktiga politiska trender i Sydasien. Kongressen organiserade också kommissioner för att utforma slutversionerna av handlingsprogram för Pakistan och Sri Lanka, vilka sedan antogs av kongressen och som nu bättre kan vägleda vårt arbete i dessa länder.

Alla dessa dokument kommer att översättas till olika sydasiatiska språk och göras tillgängliga för arbetare, ungdomar och var och en som kämpar mot förtryck som en del av vår kampanj för att vinna anhängare och medlemmar till den revolutionära kommunismen. Sorgligt nog kunde en delegat från våra anhängare i Nepal inte delta, men vi diskuterade hur vi ska kunna hjälpa dem i deras viktiga arbete under de kommande månaderna.

Värdar för kongressen var Sri Lankas Socialistiska Parti, vars centralkommitté deltog tillsammans med deras delegater. ”Vi är mycket nöjda med att kongressen hålls här eftersom detta är den första internationella sammankomsten i Sri Lanka”, sade P.D. Saranapal, ledande medlem i facket för hälsosektorn i Jhangara. ”Det visar Förbundets avsikt att expandera i Sydasien och bygga sektionerna.”

Många kamrater som kommit från andra politiska tendenser som Kommittén för en Arbetarinternational (CWI) eller Internationella Marxistiska Tendesne (IMT) var imponerade av hur demokratisk kongressen var. ”Vi är vana vid att människor kommer hit och håller ett tal och sedan röstar vi bara på ett dokument”, sade en delegat från Pakistan. ”Men vid den här kongressen finns det mer djupgående diskussioner och en chans för varje kamrat att påverka de slutgiltiga dokumenten.”

Efter kongressen hölls ett möte om Femte Internationalen i Colombo, vilket ledde till en livlig diskussion med människor som ställde frågor om trotskismens historia och hur vi ska kunna kämpa för socialismen idag.

Sri Lanka har en betydelsefull trotskistisk historia som det enda land där Fjärde Internationalen ledde ett massparti och där arvet efter den revolutionära vänsterns sammanbrott under 1960- och 1970-talet fortfarande är kännbart. Kongressen var ett verkligt steg framåt för vår organisation i Sydasien och utgör en fast grund från vilken vi kan gå framåt till att bygga Förbundet för Femte Internationalen inte bara i Pakistan och Sri Lanka utan också i Indien.

Simon Hardy
Workers Power (London) 351