Ny blogg för brevbärare

Arbetarmakt bedriver sedan en tid arbete bland brevbärarna med målet att få igång en gräsrotsrörelse på arbetsplatserna. Nu har ett andra möte med brevbärare från ett tiotal kontor i Stockholm organiserats, och man förbereder en demonstration i Stockholm lördag den 14 maj. Läs mer på den nystartade bloggen, där rapporter och initiativ från brevbärarna kommer att läggas upp framöver.

Brevbärarbloggen