STARK organiserar kampanj mot rasistiskt väktar- och snutvåld

STARK (Stockholms Antirasistiska Kulturförening) har tagit initiativ till en kampanj mot det ofta förekommande våldet från snutar och ordningsvakter. Det började med att STARK antog ett stöduttalande för Ismail Essakali, sångare i raeggebandet Slag Från Hjärtat, efter att han misshandlades av ordningsvakter en natt i december. Ismail togs in i ett s.k. ”trygghetsrum” där vakterna tryckte ner honom på golvet och satte skorna i ryggen på honom tills han spydde. Samtidigt kallade man Ismail för ”blattejävel” och ”svarting”. Ismail anmälde, men ärendet lades ned i brist på bevis. Då hade dessutom filmmaterial från ingripandet under märkliga omständigheter försvunnit ur SL:s arkiv.

Ismail vittnade också om att vakterna placerat en bit cannabis i hans ficka. Det var detta som förorsakade en rättegång mot Ismail som hölls den 6 juni vid Stockholms rådhus. Ismail hade förnekats rätten till advokat, och åklagaren förlitade sig utan att tveka på den historia som en av de kallade ordningsvakterna berättade. Kamrater i STARK slöt upp på rättegången med tröjor med texten ”Vi vaktar väktarna” för att visa sitt stöd för Ismail och för att visa vakterna att antirasistiska krafter inte tänker stå passiva när de utsätter t-baneresenärer som Ismail för rasistiskt våld.

Nu organiserar STARK en kampanj mot väktar- och snutvåldet, som oftast slår mot just icke-vita och människor ur arbetarklassen i förorterna. Den 28 maj planerar föreningen att tillsammans med andra antirasistiska organisationer och engagerade ungdomar demonstrera mot det rasistiska väktar- och snutvåldet. STARK kommer också att försöka organisera ett vittnesseminarium där man låter personer som utsatts för misshandel berätta sin historia för allmänheten.

Arbetarmakt stödjer STARK:s kampanj. Det är hög tid att protestera och mobilisera i den här frågan. Det är allmänt känt att vakter och snutar återkommande utsätter personer med icke-vit bakgrund för diskriminering och våld. Det är vanligast förekommande i tunnelbanan och i krogköerna, där krogägare ofta instruerar vakterna att diskriminera i kön. För den som drabbas finns nästan ingen möjlighet till upprättelse. Rättssystemet skyddar vakterna och snutarna.

STARK:s kampanj reser frågor om vilka krav som en rörelse mot väktar- och snutvåldet borde driva. Vi argumenterar för att vaktbolagen borde förbjudas i tunnelbanan och i krogköerna. Där det finns ett verkligt behov av personal som kan garantera tryggheten för resenärer och krogbesökare borde sådana funktioner utövas av statligt anställda och av arbetarrörelsen organiserade trygghetsvärdar. Krogägare borde inte ges rätten att bestämma vilka som ska släppas in på krogen, och kollektivtrafiken borde vara skattefinansierad.

Utan diskriminerande köer och höga priser i t-banan skulle mycket av det våld som kan uppstå i kollektivtrafiken eller på krogen minska. Och hur som helst måste varje socialist vända sig emot utvecklingen med privata vaktbolag som ges lagliga befogenheter för repression. Vaktbolagen (och poliskåren) utgör en institutionaliserad repressiv och reaktionär kraft. Dessa krafter försvarar det kapitalistiska samhällets lagar, och kommer att användas mot arbetarklassen när vi ifrågasätter privategendomen i handling. Också idag utgör dessa institutioner ett direkt hot mot enskilda arbetare och icke-vita och ungdomar som råkar komma på kant med dem.

Gunnar Westin