Antirasism – inget för Norrköpings Tidningar


(Bild: Ung Vänster Västerås)

SDU kommer till stan för att manifestera mot “islamisering” och snackar ner “det svårt mångkulturella Hageby” i sin mobiliseringstext. Lokala antirasistiska krafter uppmärksammar detta och samlar till protest. En helt sund och legitim reaktion naturligtvis. Och vad gör NT? De gör vad de kan för att misstänkliggöra antirasisterna.

Torsdagen den 25:e augusti skriver de en skrämselartikel om den kommande protesten med rubriken “Demonstrationer kan utvecklas till bråk“. Artikelns inriktning är ensidigt att varna för bråk mellan “helgens båda planerade demonstrationer i Norrköping. En mot islamisering och en mot rasism”. Den röst som ges störst utrymme i artikeln är föga förvånande polisen.

Vid första anblick kanske man tycker att detta är en objektiv artikel. Men om vi granskar valet av infallsvinkel, inser vi dess subjektivitet. Vi förväntar oss inte heller att NTs journalistisk ska vara objektiv (vilken journalistik är det?) men vi kunde önska att de valt en annan infallsvinkel. Man väljer att spekulera i eventuellt “bråk”. Det är allt. Att bemöta SDUs argument om “islamisering” och “svårt mångkulturella Hageby”, det är det inte tal om. Det är istället det sensationella, presumtiva “bråket” som är det enda viktiga, som om saken gällde två olydiga barn som ska bråka i sandlådan. NT kunde istället förslagsvis ha åkt ut i Hageby och undersökt ifall folk upplever att den påhittade “mångkulturen” är ett problem.

Norrköpings Tidningar bekänner sig gärna till antirasismen, men bara i abstrakt mening. När det kommer till att bemöta den på riktigt, är man inte så intresserad.

För visst är Sverigedemokraterna en rasistisk kraft, åtminstone i vid mening. Men det är en rasism av ett särskilt slag. Ordet rasism är inte helt korrekt ifall vi exklusivt menar att rasism hänsyftar till rasläran, men det är fortfarande det ord som ligger närmast till hands givet ordets gängse begreppsinnehåll. För Sverigedemokraterna har rasläran bytts ut mot den gamla kulturläran baserad på den svenska kulturens överhöghet. Alla kan bli “svenskar”, men för vissa är det svårare än andra. Vissa kulturer sägs helt enkelt inte höra hemma i Sverige. Förr i tiden var det judarna som hade svårt att “assimileras”. Nu är det framför allt muslimerna. Detta är gammal traditionell borgerlig rasism. Innan andra världskriget företräddes den av bland annat Bondeförbundet och Högerpartiet. Nu försöker SD föra tillbaka detta arv.

Men vi vill inte tillbaka till gamla dagar! Därför bemöter vi SD för den rasistiska kraft de är, och därför protesterar vi på lördag i Hörsalsparken. Det är inte alls fråga om uppmaningar till bråk, det är fråga om en mycket viktig och legitim protest. Att Norrköpings Tidningar inte förstår det, i dessa tider av farlig framgång för den högerpopulistiska rasismen, är sorgligt om än inte särskilt förvånande.

Christopher

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *