Lyckad föreläsningsdag i Stockholm


I lördags anordnade Arbetarmakt en föreläsningsdag på temat “den arabiska våren”. Marcus Halaby, en av Förbundet för Femte Internationalens främsta experter på området, höll uppskattade föreläsningar om upproren i Mellanöstern och Nordafrika, följt av livliga diskussioner. Vid dagens slut hade vi fått en gedigen bild av upproren och revolutionerna och hur de kan gå vidare för att säkra folkets legitima krav på frihet och rättvisa. Vi vill tacka Marcus och alla deltagare för en lyckad och intressant dag!