Lyckad föreläsning med Planka.nu

Kring 15 personer dök upp på föreläsningen med Planka.nu som hölls på ABF Norrköping i söndags. Trots att vi hade hoppats på fler deltagare så var föreläsningen mycket lyckad och Anna från Planka.nu Stockholm var en uppskattad föreläsare. Hon började med att berätta om Planka.nu och dess historia och visade lite olika filmer.

– Den här filmen brukar vi visa utomlands när vi ska visa vad plankning är för något, förklarade hon och visade ett filmklipp över olika sätt att hoppa över spärrarna i Stockholm.

Just spärrlinjerna är något planka.nu kritiserat hårt eftersom det är dyrt och osmidigt och motverkar en öppen stad. Den öppna staden är en hjärtefråga för planka.nu. De vill se en urban allemansrätt, en stad tillgänglig för alla, och ser plankningen som ett led i kampen för detta. – Vi vill normalisera plankningen och ser den som en gemensam protest, inget man ska skämmas över.

Men under föreläsningens gång framgick det att planka.nu handlar om så mycket mer än själva plankningen. Inte minst har man bedrivit omfattande opinionsbildning. Under föreläsningens andra pass berättade Anna om deras nya bok “Trafikmaktordningen”, som de fått mycket internationell uppmärksamhet för. Hon visade också den rörande kortfilmen Bawka av Hisham Zaman, som handlar om hur kontroller i kollektivtrafiken används för att sätta dit människor utan uppehållstillstånd.

Kontrollerna i kollektivtrafiken hänger alltså ihop med kontroll av människor överhuvudtaget. Kontrollerna och avgiftssystemet är inte bara till för att finansiera kollektivtrafiken, utan kan också användas för att sätta människor på plats i det kapitalistiska systemet.

Efter föreläsningen blev det givande diskussioner och alla var eniga om att vi vill se mer kamp för en rättvis kollektivtrafik i Östergötland. Ett förslag som kom upp var att arrangera något på nolltaxedagen, som infaller den första lördagen i mars. Ett annat perspektiv som kom upp var behovet av att bygga allianser mellan resenärer och kollektivtrafikens arbetare, och att det skulle behövas en rörelse för nolltaxa hos arbetarna som ett led i kampen för bättre arbetsmiljö.

Christopher