Linköping: Sjuksköterskestudenterna sätter ned foten

Fort spred sig sjuksköterskestudenternas upprop Våga vägra under 24 000. Tisdagen den 24:e april demonstrerades det på åtta håll runt om i landet från Umeå till Lund. Utöver det skedde kampanjarbete på fler håll. I Linköping, dit undertecknad tog sig för att stödja kampanjens självklara krav, samlades ett hundratal personer på Stora Torget.

Det speciella med kampanjen är att det är framtida sjuksköterskor som slåss för att höja sina ingångslöner. Det är alltså inte en facklig strid, även om Vårdförbundet gett sitt stöd till kampanjen, eftersom facket idag bara organiserar den utexaminerade yrkeskåren. Men eftersom sjuksköterskestudenternas lågbetalda sommarvikariat bidrar till en press nedåt på hela yrkeskårens löner finns det ett behov av att slåss för höjda löner långt innan utexamineringarna. Att organisera studenterna i kampanjer som Våga vägra under 24 000 är därför i allra högsta grad en uppgift som facket måste ta på allvar.

Manifestationen på Stora Torget var välorganiserad. Medan folk samlades delades flygblad, och efter ett tal som förklarade syftet med kampanjen, fick de församlade möjlighet att skriva på namnlistor för studenternas sak.

Särskilt flygbladet var snyggt gjort, med en teckning på en slipsklädd person som säger:
“Individuell lönesättning? Absolut! Du har samma individuella lönesättning som alla andra och det är 21 500”.

Precis. Att vara för individuell lönesättning i dag är detsamma som att vara för låga löner. Det enda sättet att kämpa för höjda löner, och överhuvudtaget förbättrade arbetsvillkor, är att organisera sig tillsammans med sina kamrater på arbetsplatsen eller universitetet och sätta ned sin kollektiva fot. Sjuksköterskestudenterna visar hur det går till.

Se ett nyhetsinslag om manifestationen.

Nicholas Rahm